Piany Purios z certyfikacją ognioodoporną nie tylko w USA! Systemy zamkniętokomórkowe Purios z powłoką DC315 przeszły test klasyfikacji ogniowej w Polsce

Data publikacji:
Data aktualizacji:
Piany Purios z certyfikacją ognioodoporną nie tylko w USA! Systemy zamkniętokomórkowe Purios z powłoką DC315 przeszły test klasyfikacji ogniowej
Od wielu lat firma Purinova konsekwentnie wprowadza na rynek produkty o podwyższonej odporności w zakresie reakcji na ogień. To odpowiedź na rygorystyczne przepisy budowlane, ale także pewność dla inwestorów (również publicznych), że zastosowanie piany poliuretanowej jest zgodne z normami bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

W ostatnim czasie piany Purios H i HO pokryte powłoką ognioodporną DC315 przeszły test klasyfikacji ogniowej w Polsce i uzyskały wynik B-s2,d0. To kolejne potwierdzenie jakości i bezpieczeństwa naszych produktów, ale także efekt konsekwentnego wprowadzania pian PUR na najtrudniejszym pod względem norm bezpieczeństwa rynku amerykańskim.

Piana zamkniętokomórkowa chroniona powłoką ognioodporną

W niektórych projektach budowlanych ze względów na przepisy przeciwpożarowe wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie ognioodporne. Międzynarodowe przepisy regulują zakres reakcji na ogień różnych materiałów izolacyjnych.

Wymagania dotyczące odporności ogniowej według przepisów budowlanych dla piany poliuretanowej regulowane są przez m. in Międzynarodowym Kodeksem Budowlanym (IBC). Nakazuje one oddzielenie piany od wnętrza budynku barierą termiczną lub inną zatwierdzoną powłoką. Taką osłonę stanowić może farba ognioodporna.

Farba ognioodporna DC315 to przetestowana powłoka pęczniejąca, która spełnia rolę ochrony, tworząc barierę termiczą i zapłonową nad natryskową pianką poliuretanową Purios. Dodatkowo jest zgodna z wymaganiami kodeksu IBC / IRC w USA, kanadyjskim NBCC i z wieloma międzynarodowymi wymaganiami dotyczącymi przepisów budowlanych. Dzięki temu można ją stosować z pianą Purios niemal na całym świecie zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

Raporty oceny IAMPO ER-0499 i ICC-ESR 3702 potwierdzają, że powłoka FireGuard DC315 spełnia wymagania kodeksu IBC i IRC. Farba ognioodporna została również przetestowana jako bariera zapłonowa zgodnie z AC 377, Annex X oraz przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB) Zakład Badań Ogniowych zgodnie z normą PN-EN 13501-1:2019-02 


„Dzięki pokryciu piany Purios zamkniętokomórkowej powłoką ogrnioodporną będzie można ją stosować w wielu projektach budowlanych bez dodatkowego zabezpieczenia, np. płytą kartonowo-gipsową – stwierdza Milena Bratz, dyrektor handlowy Purinova i wieloletni kierownik budowy. To kolejny krok w rozwoju sprzedaży pian poliuretanowych w Polsce i na świecie. Od teraz możemy konkurować z dotychczas powszechnie stosowanymi w budownictwie publicznym materiałami izolacyjnymi i wykazać właściwości ognioodporne w niezależnym teście.”

Jak przebiegał test reakcji na ogień przeprowadzony w Polsce?

Piany Purios H i HO pokryte powłoką ognioochronną DC315 zostały przekazane do niezależnego laboratorium badawczego i przeszły test reakcji na ogień. W wyniku badania uzyskały wysoką kwalifikację B-s2,d0, która została określona zgodnie z norma EN 13501-1:2018. Powyższe badania przeprowadzono w niezależnym ośrodku: SYCHTA LABORATORIUM Sp. J. Laboratorium Badań Palności Materiałów, które posiada akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji) AB 1501 wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018.

Normy USA dostępne w Polsce

Pozytywny wynik testu reakcji na ogień w Polsce to efekt naszej wieloletniej pracy nad doskonaleniem pian oraz wdrażania produktów na rynek amerykański. Dzięki naszej obecności w USA nawiązaliśmy współpracę z International Fireproof Technology/Paint to Protect, Inc., producentem powłoki DC315 i uzyskaliśmy odpowiednią certyfikację w zakresie reakcji na ogień na rynku amerykańskim.

Piany Purios 500, które są sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, posiadają certyfikat International Code Council (ICC) – jednej z najstarszych i najbardziej uznanych instytucji w USA. Aby uzyskać certyfikat ICC należy przejść liczne badania i dużo bardziej skomplikowaną [MP3] procedurę niż tę, którą znamy w Polsce dla uzyskania oznakowania CE (szczególnie w przypadku badania palności). Piana Purios 500 przeszła mi.in. test ASTM E84, który pozwolił sklasyfikować ją jako Class A w tym podstawowym badaniu reakcji na ogień. Zdobyte doświadczenie na rynku USA korzystnie przełożyło się na wyniki testów w Polsce.

Więcej o teście przeprowadzonym w USA przeczytasz tutaj

Zobacz nasz test reakcji na ogień: iPhone 11 Pro vs Ogień o temp. 1850°C