Skuteczny sposób na energooszczędność – izolacja fundamentów pianką poliuretanową

2017-10-02
izolacja fundamentów pianką poliuretanową
Ocieplenie fundamentów to podstawa podczas termoizolacji całego budynku. Izolacja termiczna fundamentów pianką PUR świetnie się do tego nadaje. Dowiedz się też, jakie rodzaje izolacji termicznej i przeciwwilgociowej fundamentów można wyróżnić, jak się wykonuje izolację poziomą oraz jaki może być jej szacunkowy koszt.

Izolacja natryskowa fundamentów – najczęściej popełniane błędy

O tym jak ważne jest prawidłowe ocieplenie fundamentów każdego budynku, nie trzeba nikogo przekonywać. Wilgoć, która może przedostać się przez niedbale wykonaną lub zbyt cienką hydroizolację może wyrządzić ogromne szkody w Twoim domu. Jakie konkretnie? Zwiększone rachunki za ogrzewanie, powstawanie mostków termicznych, degradację ścian, osłabienie konstrukcji, pleśń oraz grzyb.

W związku z tym warto przemyśleć wybór materiału izolacyjnego, tak by spełniał on najwyższe standardy. W przeciwnym wypadku, nawet przy odpowiednim zabezpieczeniu warstw posadzkowych, ewentualnych podpiwniczeń, ław i ścian fundamentowych, nadal będą występowały straty ciepła. Izolacja fundamentów pianką poliuretanową stanowi skuteczny sposób na termomodernizację.

Izolacja natryskowa fundamentów pianką PUR – zalety

Poniżej znajdziesz 5 najważniejszych korzyści wykonania izolacji ścian fundamentowych pianką poliuretanową:

 1. Najcieplejsza wśród materiałów izolacyjnych

  Nadaje się do stosowania w nowych budynkach, ale też tam, gdzie już występują problemy z przemarzaniem fundamentów. Już cienka jej warstwa zapewnia oczekiwany efekt.

 2. Nie nasiąka wodą

  Pianka poliuretanowa zamkniętokomórkowa posiada nasiąkliwość na poziomie zaledwie 2%. Materiał do izolacji termicznej, który nie nasiąka wodą, nie traci swoich właściwości termoizolacyjnych w środowisku wilgotnym. Dzieje się tak, gdyż woda nie przenika do środka komórek. Dlatego materiały nienasiąkliwe są polecane do izolacji fundamentów. A w przypadku opadów deszczu występujących w trakcie prac, schnie w kilkanaście minut.

 3. Twarda i wytrzymała

  Ta metoda izolacji charakteryzuje się twardością i wytrzymałością na zgniecenia i mechaniczne zniszczenia. Siła przylegania do ścian uniemożliwia jej przemieszczenie czy też usunięcie. Parametry pianki pozostaną niezmienne na przestrzeni wielu lat i to bez stosowania dodatkowych zabezpieczeń.

 4. Krótki czas nanoszenia

  Wystarczy jeden suchy dzień, aby zaizolować nawet 250 m2 fundamentów. Pianka schnie w kilka sekund więc nie ma znaczenia, że pogoda może się szybko zepsuć.

 5. Brak mostków termicznych

  Nanoszona metodą hydrodynamiczną pianka zwiększa stukrotnie swoją objętość. Dzięki temu nie ma niebezpieczeństwa pominięcia jakiejkolwiek luki, która w przyszłości może stać się mostkiem termicznym, czyli ośrodkiem upływu ciepła z domu. Dlatego najlepiej wszelkie powłoki na piance nanosić poprzez malowanie lub natrysk.

  Wiadomo, że najniżej położone obszary budynku są najbardziej narażone na działanie wilgoci. Właśnie dlatego wykorzystanie pianki natryskowej doskonale sprawdza się przy izolacji fundamentów. Warto też wspomnieć, że w przeciwieństwie do ocieplania fundamentów płytami styropianu czy polistyrenu, nakładanie pianki poliuretanowej jest natryskowe, czyli szybsze i bardziej szczelne. Znacznie lepiej chroni budynek, nie wymaga kołków montażowych, nie wchodzi w reakcję z lepikiem. Znakomicie przylega do różnych powierzchni, łatwo się je aplikuje na skomplikowanych kształtach.  

Izolacja pozioma fundamentów a izolacja pionowa – różnice

Dom ocieplony pianą Purios Izolację przeciwwilgociową fundamentów można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy to hydroizolacja pozioma. Ma ona za zadanie zabezpieczyć konstrukcję budowli przed wodą niewywierającą ciśnienia. Mowa tu o wodzie opadowej, czy np. o tzw. podciąganiu kapilarnym (czyli wciąganiu wilgoci przez mury i przenoszeniem jej w górę na ściany budynku).

Drugim rodzajem jest hydroizolacja pionowa. Odpowiada ona za osłonę fundamentów od strony gruntu. W tym wypadku warstwę izolacji układa się na ścianie fundamentowej i dodatkowo osłania materiałem termoizolacyjnym. W zależności od podłoża w jakim będzie znajdował się fundament, wykorzystuje się jedną z metod izolacji pionowych – lekką izolację przeciwwilgociową, średnią izolację przeciwwodną oraz ciężką izolację przeciwwodną.

Pamiętaj! Aby proces izolacji fundamentów przebiegł pomyślnie, temperatura otoczenia nie powinna być wyższa niż 16°C, a wilgotność oraz wiatr nie mogą dawać się we znaki. Ściany należy zagruntować, aby wyeliminować negatywne oddziaływanie wilgoci na nanoszoną warstwę izolacyjną pianki poliuretanowej.

Izolacja pozioma fundamentów w szczegółach

Prawidłowe położenie hydroizolacji powinno zastosować się w dwóch miejscach, które obejmują ławę i ścianę fundamentową oraz w miejscu połączenia ściany fundamentowej i ścian znajdujących się na zewnątrz obiektu. Jeżeli chodzi o drugi przypadek, powinna ona zostać położona od15 do 30 cm ponad wysokością gruntu. 

Należy pamiętać, że izolacja pozioma ścian fundamentów musi stykać się z izolacją, która została położona na powierzchni gruntu, nawet w przypadku, gdy nie wypadają one w tej samej płaszczyźnie. Warto pamiętać, że izolacja nie może się znaleźć poniżej poziomu hydroizolacji podłogi.

Izolacja pozioma fundamentów – cena

Izolacja pozioma chroni budynek przed wodą gruntową. Musi być ona tak wykonana, by była zachowana ciągłość izolacji fundamentów z izolacją najniżej położonej posadzki, a także izolacją ściany fundamentowej. Najlepiej izolację wykonać tradycyjnie z dwóch warstw papy na lepiku. Koszt ułożenia takiej izolacji wyniesie ok. 8-12 zł/m2.

Izolacja pionowa nie jest konieczna, jeśli np. budynek nie posiada piwnic. Można ją wykonać z gotowej masy hydroizolacyjnej. Wcześniej jednak należy wyrównać powierzchnię ściany zaprawą cementową. Za wykonanie tych prac wraz z materiałem zapłacisz ok. 5-10 zł/m2.