Izolacja pozioma, czyli najważniejsze zabezpieczenie fundamentów

2018-01-18
Izolacja pozioma, czyli najważniejsze zabezpieczenie fundamentów
Izolacja pozioma fundamentów jest bez wątpienia najistotniejsza, bo brak staranności w jej wykonaniu może doprowadzić do tragicznych skutków. Dowiedz się, na czym polega ten rodzaj izolacji i jakie materiały najlepiej się tutaj sprawdzą.

Izolacja pozioma fundamentów – dlaczego taka istotna?

Izolacja pozioma to izolacja przeciwwilgociowa fundamentów. Umieszczona jest poziomo – między ławą a ścianą fundamentową oraz na zetknięciu ścian fundamentowych i zewnętrznych ścian budynku. Jej głównym zadaniem jest ochrona przed podciąganiem kapilarnym, a więc wciąganiem wilgoci przez mury i przenoszeniem jej w górę na ściany budynku. 

Izolacja tego typu pełni też inną ważną rolę. Mianowicie oddziela wyraźnie ściany fundamentowe od nadziemia co sprawia, że nie tworzą one ciągłości konstrukcji. W efekcie, wraz z upływem czasu, nie będą one tak szybko pękać, powodując osiadanie domu i szybsze niszczenie fundamentów.

To najważniejsze i czasem wystarczające zabezpieczenie. Izolacja pozioma ścian fundamentowych zabezpieczy je tylko wówczas, gdy będzie łączona z izolacją murów gruntowych i ściany – chroni je przed wilgocią. oraz na ścianie.

A dlaczego tak ważne jest jej fachowe wykonanie? Znawcy tematu twierdzą, że izolacja pozioma fundamentów to element konstrukcji domu, który wymaga szczególnej staranności. Powód jest prosty. Na niej przecież opiera się cały budynek. W dodatku, nawet jeśli możliwe są późniejsze naprawy, to, po pierwsze, są one trudne w realizacji, a po drugie, bardzo kosztowne.

Izolacja pozioma ścian fundamentowych – jaki materiał wybrać?

W przeszłości najpopularniejszym materiałem do wykonania izolacji poziomej była układana w dwóch warstwach papa na lepiku. Warto wziąć pod uwagę, że pierwszy z wymienionych materiałów stanowi hydroizolację, drugi natomiast jej zbrojenie. Obecnie coraz częściej w użyciu są nowocześniejsze materiały, takie jak np. membrany izolacyjne lub papy termozgrzewalne. Poniżej znajdziesz ich krótką charakterystykę.

  1. Membrany izolacyjne

    To cienka płachta o grubości w zakresie 0,2-2 mm. By zapewnić prawidłową izolację ścian fundamentowych, użyta folia nie może być cieńsza niż 0,4 mm. Wybrane folie mogą być pokryte wytłoczeniami, co dodatkowo ułatwia ich połączenie z zaprawą, na której najczęściej jest położona. Na warstwie też układa się pozostałe materiały budowlane jak np. cegły, pustaki.

  2. Papy termozgrzewalne

    Papy te posiadają osnowę, która wytworzona jest z włókna poliestrowego i pokryta masą asfaltową z obu stron. Najczęściej występują w rolkach, które mają następujące wymiary: szerokość 1 m, długość 5 m lub 10 m i grubość 3,2-5,2 mm. Warto pamiętać, że im grubsza jest papa, tym mniejsze zagrożenie, że ulegnie uszkodzeniom. Łatwiej się ją również wtedy układa. Papy termozgrzewalne wykazują takie właściwości jak: elastyczność, tolerancję na temperatury od -10 do 120°C. Są one również odporne na przebicie.

Izolacja pianą poliuretanową w strefie fundamentowej

Materiałem, o którym nie można tutaj nie wspomnieć ze względu na swoje doskonałe właściwości izolacyjne jest piana poliuretanowa. Ocieplenie fundamentów pianką pełni funkcję hydroizolacyjną oraz termoizolacyjną. 

Pianka PUR nanoszona jest natryskowo jako jednolita, bezspoinowa powłoka. Przewaga tej metody izolacyjnej wynika z twardości i wytrzymałości na zgniecenia oraz niezwykłej odporności na wilgoć. Siła przylegania do ścian uniemożliwia jej przemieszczenie czy usunięcie. Dzięki temu, że pianka szybko osiąga swoje maksymalne właściwości, możliwa jest kontynuacja dalszych etapów budowy w krótkim czasie po jej aplikacji.  Istotną zaletą izolacji pianą poliuretanową jest to, że skracamy do minimum czas i koszty wykonania izolacji fundamentów – całość prac zajmuje nie więcej niż jeden dzień. 

Istnieją też ogromne korzyści wykorzystania tego materiału w przypadku ocieplania fundamentów. Izolacja termiczna z piany PUR nie ulega degradacji z upływem czasu i doskonale przylega do natryskiwanego podłoża. W dodatku jest ekonomiczna i skuteczna w porównaniu do tradycyjnych materiałów dostępnych na rynku.  

Istotną rolę w kontekście izolacji fundamentów odgrywają warunki atmosferyczne. Żeby izolacja pianką PUR przebiegła pomyślnie, temperatura nie powinna wynosić więcej niż 16 stopni, a wiatr i wilgotność nie powinny być znaczące. W dodatku ściany należy zagruntować, aby wyeliminować negatywne oddziaływanie wilgoci na nanoszoną warstwę izolacyjną piany PUR.

Izolacja pozioma – cena

Nie jest łatwo stwierdzić, ile może w całości kosztować izolacja pozioma ścian fundamentowych. Można podać jedynie szacunkowe koszty. Wykonanie tradycyjnej izolacji z dwóch warstw papy na lepiku wyniesie ok. 8 – 12 zł za m2.  Jeśli zdecydujesz się na użycie folii izolacyjnych, to będziesz musiał zapłacić od 11 do 52 zł za m2.

Co może się stać w przypadku złego wykonania izolacji poziomej?

W przypadku niewłaściwie wykonanej hydroizolacji, może dojść do kapilarnego podchodzenia wody do góry. To w efekcie skutkuje tym, że ściany wyższych poziomów ulegają zawilgoceniu nawet na wysokości całej kondygnacji.

W dodatku sole znajdujące się w wodzie gruntowej i powtarzające się zamarzanie oraz rozmarzanie ściany prowadzić mogą do niszczenia ścian budynku – jeżeli się do niego dostaną. Warto pamiętać, że w polskiej strefie klimatycznej rozmarzanie i zamarzanie może powtarzać się nawet 200 krotnie.