Izolacja pionowa fundamentów – sprawdź jak ją wykonać!

2018-01-10
Izolacja pionowa fundamentów
Fundamenty to kluczowy element w  konstrukcji budynku, a zarazem najbardziej narażony na działanie wilgoci oraz wody. Nic więc dziwnego, że muszą być one odpowiednio zabezpieczone. Zobacz, na czym polega izolacja pionowa fundamentów oraz jakie materiały świetnie się do tego nadają.

Izolacja pionowa fundamentów – co to takiego?

Wiadomo, że w gruncie znajduje się wilgoć. Wyobraź sobie teraz, że fundamenty to gąbka, którą umieszczasz w ziemi. Co się z nią stanie? Nietrudno się domyślić, że szybko nasiąknie wodą. To samo stałoby się z fundamentami bez wykonania odpowiedniej izolacji.

Izolacja pionowa to zabezpieczenie ścian fundamentu od strony gruntu, czyli tam gdzie fundament styka się z ziemią. Izolacja ścian fundamentowych zapobiega dostawaniu się do murów wilgoci z otoczenia, na przykład wód opadowych. Warto wiedzieć, że sama izolacja też wymaga odpowiedniego zabezpieczenia przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami mechanicznymi, by nie utraciła swoich właściwości.

Hydroizolację układa się najczęściej bezpośrednio na ścianie fundamentowej i osłania materiałem termoizolacyjnym. Wymaga to zastosowania materiału mało nasiąkliwego, takiego jak pianka poliuretanowa.  

Izolacje można wykonać w odwrotnej kolejności. Najpierw ociepla się ściany, a dopiero potem wykonuje izolację przeciwwilgociową. W takim wypadku trzeba pamiętać, by warstwy hydroizolacyjne były osłonięte np. folią kubełkową, które ochronią je przed zniszczeniem podczas zasypywania wykopów.

Jeśli chodzi o rodzaje hydroizolacji pionowej fundamentów, to można wyróżnić kilka ich typów:

Izolacja lekka – na gruntach przepuszczalnych

Wykonuje się ją na glebach przepuszczalnych, takich jak żwiry i rumosze. Tego rodzaju izolację wykonuje się z hydroizolacyjnych mas bitumicznych (np. bitumiczno–kauczukowej, bitumiczno – polimerowej). Są one elastyczne i łatwe w nanoszeniu, dzięki czemu świetnie wypełniają wszelkie nierówności i ubytki podłoża. Masę na bazie polimerów można też stosować w niskich temperaturach. Masy należy nakładać dwuwarstwowo – jedną poziomo, a drugą, po wyschnięciu pierwszej – pionowo. W efekcie cała powierzchnia będzie idealnie pokryta.

Izolacja średnia – do gleb nieprzepuszczalnych

Gdy budynek posadowiony jest powyżej poziomu wód gruntowych na glebach nieprzepuszczalnych (glina) oraz gdy przewiduje się, że poziom wód gruntowych może być wyższy niż najniżej położone fundamenty danego budynku, wtedy wymagana jest izolacja średniego typu. Wykonuje się ją z: mas bitumicznych (jak w przypadku lekkiej, tylko inny produkt, albo ten sam, większej grubości), papy termozgrzewalnej lub dwóch warstw papy na lepiku. Istotne jest to, by stosować papy i lepiki jednego rodzaju – smołowe lub asfaltowe.

Wykorzystuje się też różnego rodzaju membrany polietylenowe lub z PCV o grubości powyżej 0,3 mm, ale dostępne są też folie samoprzylepne. Warstwę zewnętrzną wykonuje się z folii kubełkowej. Izolację taką należy wykonać 0,5 metra powyżej najwyższego przewidzianego poziomu wód gruntowych.

Izolacja ciężka – najtrudniejsze warunki gruntowe i wodne

Tego typu izolacja fundamentów chroni dom w ekstremalnych wypadkach, a więc przed wodą napierającą na budynek. Bardziej precyzyjnie rzecz ujmując, jest ona konieczna w przypadku posadowienia budynku na gruntach spoistych takich jak glina, piaski gliniaste czy iły, które z racji swojej struktury długotrwale utrzymują wodę.

Izolację ciężką zaleca się wykonać także wtedy, gdy woda gruntowa sięga powyżej poziomu fundamentów lub może okresowo go przekraczać. W takim przypadku ściany narażone są na stałe działanie wody pod naporem ciśnienia hydrostatycznego.

Zaprojektowanie takiej izolacji jest nie lada wyzwaniem. W większości przypadków wymaga ona zastosowania kilku produktów do izolacji przeciwwodnej, łącznie ze specjalnymi profilami (np. dylatacyjne z EPDM), a także drenażu opaskowego. Dla Twojego spokoju wszystkie elementy powinny być objęte gwarancją przez jednego producenta. W najtrudniejszych warunkach jedynym rozwiązaniem jest połączenie ciężkiej izolacji z płytą żelbetową wykonaną z betonu wodoszczelnego.

Izolacja pionowa pianą poliuretanową

Izolacja pionowa pianą poliuretanową Izolację pionową można wykonać z różnych materiałów, jednak najlepszym dostępnym na rynku materiałem wydaje się piana poliuretanowa zamkniętokomórkowa. Piana PUR posiada znakomite własności termoizolacyjne, małą nasiąkliwość a przy tym jest bardzo odporna na wszelkie uszkodzenia mechaniczne (wytrzymałość na ściskanie [kPa] ≥250).

Izolację tego typu wykonuje się metodą natrysku. W rezultacie piana poliuretanowa tworzy jednolitą powłokę, która doskonale chroni przed przenikaniem zimna przez fundament do muru.

Największą zaletą tego rozwiązania izolacyjnego jest idealna szczelność i trwałość. A dzięki małej nasiąkliwości piany PUR, woda nie przenika pomiędzy jej komórki, a tym samym nie obniża jej parametrów termoizolacyjnych. W normalnych warunkach wodnych, piana stanowi wystarczającą ochronę hydroizolacji, a także dodatkowe zabezpieczenie i uszczelnienie tego systemu. Jest to technologicznie zaawansowane rozwiązanie na lata!

Izolacja pionowa – cena

Koszt izolacji pionowej fundamentów można podać jedynie szacunkowo, dla typowych warunków, jakie panują w naszej strefie klimatycznej.

Pierwsza warstwa izolacji pionowej wykonanej z roztworu asfaltowego wraz z materiałami pomocniczymi będzie Cię kosztowała ok. 1140 zł. Każda kolejna warstwa ponad pierwszą z uwzględnieniem materiałów pomocniczych to koszt ok. 1442 zł.

Wyrapowanie ścian zaprawą cementową oraz wykonanie izolacji z dwóch warstw lepiku asfaltowego będzie kosztowało wraz z materiałem ok. 5-10 zł za m2. Z kolei od 8 do 24 zł za m2 zapłacisz za wykonanie izolacji podpiwniczenia typu ciężkiego z papy termozgrzewalnej.