Izolacja pionowa fundamentów – sprawdź jak ją wykonać!

2018-01-10
Izolacja pionowa fundamentów
Fundamenty to kluczowy element w konstrukcji budynku, a zarazem najbardziej narażony na działanie wilgoci oraz wody. Nic więc dziwnego, że muszą być one odpowiednio zabezpieczone. Zobacz, na czym polega izolacja pionowa fundamentów oraz jakie materiały świetnie się do tego nadają.

Izolacja pionowa fundamentów – co to takiego?

Wiadomo, że w gruncie znajduje się wilgoć. Wyobraź sobie teraz, że fundamenty to gąbka, którą umieszczasz w ziemi. Co się z nią stanie? Nietrudno się domyślić, że szybko nasiąknie wodą. To samo stałoby się bez wykonania odpowiedniej izolacji fundamentów. 

Izolacja pionowa to zabezpieczenie ścian fundamentowych od strony gruntu, czyli tam, gdzie fundament styka się z ziemią. Ocieplanie fundamentów zabezpiecza ściany przed wnikaniem do murów wody – wówczas nie ma wilgoci. wód opadowych. Warto wiedzieć, że sama izolacja fundamentów też wymaga odpowiedniego zabezpieczenia przed różnymi mechanicznie powstającymi usterkami, by nie utraciła swoich właściwości.

Hydroizolację układa się najczęściej bezpośrednio na ścianie fundamentowej i osłania materiałem termoizolacyjnym. Wymaga to zastosowania materiału mało nasiąkliwego, takiego jak pianka poliuretanowa.  

Izolacje można wykonać w odwrotnej kolejności. Najpierw ociepla się ściany, a dopiero potem wykonuje izolację przeciwwilgociową. W takim wypadku trzeba pamiętać, by warstwy hydroizolacyjne były osłonięte np. folią kubełkową, które ochronią je przed zniszczeniem podczas zasypywania wykopów.

Jeśli chodzi o rodzaje hydroizolacji pionowej fundamentów, to można wyróżnić kilka ich typów:

Izolacja typu lekkiego – na gruntach przepuszczalnych

Wykonuje się ją na gruncie, który jest przepuszczalny, np. na żwirze i rumosze. Izolacje typu lekkiego wykonuje się z hydroizolacyjnych mas bitumicznych (np. bitumiczno–kauczukowej, bitumiczno – polimerowej). Są one bardziej elastyczne, dzięki czemu ich kładzenie jest dużo łatwiejsze, co wiąże się z tym, że świetnie wypełniają wszelkie nierówności i ubytki podłoża. Materiał, który powstał na bazie polimerów, może być używany w niskich temperaturach. Masy należy nakładać dwuwarstwowo – pierwszą warstwę poziomo, drugą natomiast, gdy pierwsza wyschnie – pionowo. W efekcie cała powierzchnia będzie idealnie pokryta.

Izolacja typu średniego – do gleb nieprzepuszczalnych

Jeżeli obiekt stoi powyżej poziomu wód gruntowych na glebach, które są nieprzepuszczalne – takie jak np. glina ­– oraz w przypadku, gdy przypuszcza się, że poziom tych wód będzie wyższy niż najniższy punkt fundamentów, wtedy wymagana jest izolacja typu średniego. Wykonuje się ją z: mas bitumicznych (jak w przypadku lekkiej, tylko inny produkt, albo ten sam, większej grubości), papy termozgrzewalnej lub podwójnej warstwy papy na lepiku. Istotne jest to, by stosować papy i lepiki tego samego typu – smołowe lub asfaltowe.

Wykorzystuje się też różnego rodzaju membrany polietylenowe lub z PCV o grubości nie mniejszej niż 0,3 mm, ale dostępne są też folie, które są samoprzylepne. Do zabezpieczenia warstwy zewnętrznej używa się folię kubełkową. Powinna ona zostać użyta co najmniej 0,5 metra powyżej najwyższego punktu poziomu występowania wód gruntowych.

Izolacja przeciwwodna (typu ciężkiego) – najtrudniejsze warunki gruntowe i wodne

Izolacja typu ciężkiego fundamentów chroni dom w ekstremalnych wypadkach, a więc przed wodą napierającą na budynek. Bardziej precyzyjnie rzecz ujmując, jest ona konieczna w przypadku posadowienia budynku na glebach, które są spoiste np. glina czy piaski gliniaste. czy iły, które z racji swojej struktury długotrwale utrzymują wodę.

Izolację typu ciężkiego wykonuje się także wtedy, gdy woda gruntowa znajduje się nad warstwą fundamentów lub gdy okresowo poziom ten przekracza. W takim przypadku mury mogą być wystawione na stałe ryzyko wody, która jest pod naporem ciśnienia hydrostatycznego.

Zaprojektowanie takiej izolacji jest nie lada wyzwaniem. W większości przypadków wymaga ona zastosowania kilku produktów do izolacji przeciwwodnej, łącznie ze specjalnymi profilami (np. dylatacyjne z EPDM), a także drenażu opaskowego. Dla Twojego spokoju wszystkie elementy powinny być objęte gwarancją przez jednego producenta. W najtrudniejszych warunkach jedynym rozwiązaniem jest połączenie ciężkiej izolacji z płytą żelbetową wykonaną z betonu wodoszczelnego.

Izolacja pionowa pianą poliuretanową

Izolacja pionowa pianą poliuretanową Izolację pionową można wykonać z różnych materiałów, jednak najlepszym dostępnym na rynku materiałem wydaje się piana poliuretanowa zamkniętokomórkowa. Piana PUR posiada znakomite własności termoizolacyjne, małą nasiąkliwość a przy tym jest bardzo odporna na wszelkie uszkodzenia mechaniczne (wytrzymałość na ściskanie [kPa] ≥250).

Izolację tego typu wykonuje się metodą natrysku. W rezultacie piana poliuretanowa tworzy jednolitą powłokę, która doskonale chroni przed przenikaniem zimna przez fundament do muru. 

Największą zaletą tego rozwiązania izolacyjnego jest idealna szczelność i trwałość. A dzięki małej nasiąkliwości piany PUR, woda nie przenika pomiędzy jej komórki, a tym samym nie obniża jej parametrów termoizolacyjnych. W normalnych warunkach wodnych, piana stanowi wystarczającą ochronę hydroizolacji, a także dodatkowe zabezpieczenie i uszczelnienie tego systemu. Jest to technologicznie zaawansowane rozwiązanie na lata!

Izolacja pionowa – cena

Koszt izolacji pionowej fundamentów można podać jedynie szacunkowo, dla typowych warunków, jakie panują w naszej strefie klimatycznej.

Pierwsza warstwa izolacji pionowej wykonanej z roztworu asfaltowego wraz z materiałami pomocniczymi będzie Cię kosztowała ok. 1140 zł. Każda kolejna warstwa ponad pierwszą z uwzględnieniem materiałów pomocniczych to koszt ok. 1442 zł.

Wyrapowanie ścian zaprawą cementową oraz wykonanie izolacji z dwóch warstw lepiku asfaltowego będzie kosztowało wraz z materiałem ok. 5-10 zł za m2. Z kolei od 8 do 24 zł za m2 zapłacisz za wykonanie izolacji podpiwniczenia typu ciężkiego z papy termozgrzewalnej.