Wskaźnik EP – co to jest i o czym nam mówi?

Każdego roku, w budynkach mieszkalnych zużywana jest określona ilość energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania wszystkich, przebywających w nich domowników. Parametrem służącym do precyzyjnego określenia zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną jest wskaźnik EP. Jego dopuszczalne wartości zawarte są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczącym warunków technicznych panujących w obiektach budowlanych. Sam wskaźnik uwzględnia informacje odnośnie rocznego zapotrzebowania na energię przeznaczoną do systemów wentylacji, ogrzewania, chłodzenia czy też do przygotowania ciepłej wody użytkowej i zasilenia oświetlenia wraz z innymi urządzeniami elektrycznymi.

Jaka jest definicja wskaźnika EP oraz gdzie szukać o nim informacji?

Wskaźnik EP jest miarą rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną, odniesioną do powierzchni pomieszczeń o zmiennej temperaturze powietrza. W skład całkowitej energii wchodzi wcześniej wymieniane już ogrzewanie, wentylacja, chłodzenie, podgrzewanie c.w.u. oraz oświetlenie.

Zapotrzebowanie na współczynnik EP dla nieruchomości zawsze określane jest w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku. Dokumenty te wydawane są przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami, zdolne wykonywać audyty energetyczne poszczególnych obiektów. Na takich certyfikatach uda się zazwyczaj znaleźć graficzną wizualizację zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla każdego z pomieszczeń, w nawiązaniu do wymagań sprecyzowanych dokładnie w Wymaganiach Technicznych.

Zmiany wymagań technicznych na przestrzeni lat

Informacje o maksymalnych wartościach, jakie powinien posiadać wskaźnik EP dla domów jednorodzinnych, uwzględnione są w rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury dotyczącym Warunków Technicznych obiektów budowlanych. Z uwagi na dążenie ludzkości do minimalizacji zużycia energii nieodnawialnej, wymogi te podlegają regularnym zmianom. Ma to na celu przede wszystkim ochronę środowiska, ale również fakt kończenia się zasobów niektórych paliw kopalnych. Oto, jak zmieniały się wartości maksymalnego, rocznego współczynnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na przestrzeni lat:

·        120 kWh/(m2rok) – od 1 stycznia 2014 roku,

·        95 kWh/(m2rok) – od 1 stycznia 2017 roku,

·        70 kWh/(m2rok) – od 1 stycznia 2021 roku.

Obecnie, maksymalny wskaźnik ep 2023 nie zmienił się względem poprzednich dwóch lat. Chcąc jednak otrzymać dofinansowanie na różnego rodzaju urządzenia do produkcji energii odnawialnej, warunkiem od tego roku jest nieprzekroczenie dopuszczalnej wartości wskaźnika EP, wynoszącej 55 kWh/(m2rok).

Jak obliczyć wskaźnik EP?

Uzyskanie wartości współczynnika zapotrzebowania na energię nieodnawialną dla domu jednorodzinnego jest możliwe na dwa sposoby. Pierwszym i znacznie prostszym jest oczywiście wskaźnik EP kalkulator. Wymaga on podania kilku prostych informacji odnośnie zastosowanych źródeł ciepła w budynku i ich sprawności.

Drugą metodą są oczywiście obliczenia ręczne, wymagające znajomości dwóch zmiennych – wskaźnika wykorzystania energii końcowej (EK) oraz współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla systemów technicznych (wi). Iloczyn tych dwóch parametrów daje upragnioną wartość wskaźnika EP dla domu jednorodzinnego.