Nowelizacja przepisów w Prawie Budowlanym 2023 – co wejdzie w życie w tym roku?

Nowe Prawo Budowlane jest zbiorem nakładanych na inwestorów reguł i obowiązków, których spełnienie okazuje się obligatoryjne na każdym etapie wznoszenia jakiejkolwiek konstrukcji czy obiektu budowlanego. Uwzględniane są w nim wytyczne dotyczące zarówno zasad projektowania i budowy, ale też samej eksploatacji czy nawet potencjalnej rozbiórki konstrukcji. Na przestrzeni tego roku wprowadzono szereg zmian dotyczących m.in. zmniejszenia obciążeń dla inwestorów czy też wszelakich organów administracji architektoniczno-budowlanej. Jakie zmiany w prawie budowlanym weszły bądź wejdą w życie w 2023 roku?

Pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych o powierzchni do 70 m2

Szczególnie istotną zmianą w Prawie Budowlanym okazało się uproszczenie procedury budowy domów jednorodzinnych o powierzchni nieprzekraczającej 70 m2. Ujednolicenie przepisów w tym zakresie pozwoliło zarówno osobom indywidualnym, jak i dysponującym własną działką rodzinom z dziećmi, przyspieszyć swoje plany co do wniesienia prywatnych budynków mieszkalnych.

Obiekty nieprzekraczające powierzchni użytkowej 70 m2 oraz całościowo położone na działce uwzględnionej w projekcie, nie wymagają specjalnego pozwolenia na budowę i mogą być prowadzone bez kierownika budowy. Domy o powierzchni przewyższającej 70 m2 wymagają natomiast odpowiedniego zgłoszenia z uwzględnieniem ich projektu, lecz obecność kierownika jest już w ich przypadku obowiązkowa. Ważne jest wspomnieć, iż domy stawiane bez pozwolenia są ograniczane względem ich wysokości. Chcąc wznieść budowlę o liczbie kondygnacji większej od dwóch, należy już ubiegać się o akceptację w starostwie powiatowym.

Powstanie Bazy Projektów Budowlanych

Zmiany w prawie budowlanym 2023 dotyczą również utworzenia tzw. Bazy Projektów Budowlanych. Na niej już teraz uda się znaleźć gotowe projekty domów jednorodzinnych, nieprzekraczających powierzchni 70 m2. W niedługim odstępie czasu baza ta ma zostać powiększona o konstrukcje wymagające zgłaszania i kierownika budowy, choć na ten moment MRiT jest jeszcze na etapie testowania jej funkcjonalności.

Wprowadzenie tego elektronicznego zbioru projektów ma na celu przede wszystkim odciążenie organów administracji architektoniczno-budowlanej. Podczas składania wniosków, zgłoszeń i zawiadomień przez inwestorów, pracownik urzędu będzie miał znacznie łatwiejszy dostęp do wszystkich elementów związanych z projektem budynku. Zamiast przynoszenia takiego dokumentu w wersji papierowej bądź załączania go do wniosku o pozwolenie, inwestor będzie zobowiązany jedynie do podania indywidualnego numeru projektu.

Inne zmiany wprowadzone w 2023 roku

Pakiet tegorocznych nowelizacji oferowanych przez prawo budowlane 2023 jest niezwykle szeroki. Oprócz wcześniej wymienionych punktów, do budzących największe zainteresowanie zmian można zaliczyć:

  • Wdrożenie kar za nieterminowość w wydawaniu decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę;
  • Rozszerzenie funkcjonalności Elektronicznego Dziennika Budowy;
  • Rozbudowa portalu GUNB umożliwiająca zwiększenie ilości operacji związanych z budową domu przez internet;
  • Ujednolicenie i usprawnienie procesu oddania obiektów do użytkowania;