Jak zmiany w warunkach technicznych wprowadzone od 1 stycznia 2017 r. wpływają na grubość izolacji?

Stopniowo wprowadzane zmiany w prawie budowlanym jak i warunkach technicznych mają na celu zmniejszenie tzw. dopuszczalnego współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych. W efekcie oznacza to zwiększenie grubości materiału izolacyjnego, a także użycie materiałów lepszej jakości.