Jak zmiany w warunkach technicznych wprowadzone od 1 stycznia 2021 r. wpływają na grubość izolacji?

Stopniowo wprowadzane zmiany w prawie budowlanym jak i warunkach technicznych mają na celu zmniejszenie tzw. dopuszczalnego współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych. W efekcie oznacza to zwiększenie grubości materiału izolacyjnego, a także użycie materiałów lepszej jakości. Przepisy nakładają obowiązek zastosowania bardziej energooszczędnych rozwiązań technologicznych, aby zapewnić skuteczną termoizolacyjność ścian. Od 2021 r. dla dachów, stropodachów i stropów, współczynnik przenikania ciepła może osiągnąć maksymalnie U= 0,15 W/m²K.