Czy istnieją miejsca, w których piana Purios nie może być zastosowana?

PUR to poliuretan, stanowiący materiał do izolacji natryskowej, który otrzymywany jest ze zmieszania dwóch surowców: poliolu i izocyjanianu. W wyniku wymieszania tych składników, przy użyciu specjalistycznych maszyn natryskowych otrzymujemy pianę poliuretanową. Piany PUR mają szerokie zastosowanie w budownictwie jako alternatywny materiał do izolacji i ocieplania budynków. Począwszy od fundamentów, aż po dach.