Co to jest dom pasywny?

Dom pasywny to lepsza wersja budynków energooszczędnych. Przyjmuje się, że pod tym terminem mieszczą się domy charakteryzujące się rocznym zapotrzebowaniem na energię potrzebną do ogrzania poniżej 15 kWh/(m2·rok), przy jednoczesnym zapotrzebowaniu na energię pierwotną (podgrzanie wody, energia elektryczna dla urządzeń domowych) poniżej 120 kWh/(m2·rok). Dzięki wysokim parametrom izolacyjnym ścian i dachów, oraz odpowiedniego ukształtowania bryły budynku, możliwe jest osiągnięcie tych restrykcyjnych parametrów. Dalsze oszczędności uzyskujemy przez ogrzewanie budynku ciepłem pochodzącym ze źródeł odnawialnych (promieniowanie słoneczne, wiatr, woda, geotermia).