Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w domach jednorodzinnych – jakie są obecnie wymogi w tym zakresie?

Każdy inwestor marzy o domu, w którym wraz z całą rodziną będzie mógł poczuć się w pełni bezpiecznie i komfortowo. Ważnym zadaniem już na etapie wznoszenia obiektu jest zapewnienie odpowiedniej ochrony przed niespodziewanymi i przykrymi w skutkach wydarzeniami. Montaż drzwi i okien antywłamaniowych, dobry system alarmowy oraz niekiedy monitoring – to cechy współczesnego budynku wzbogaconego o odpowiedni poziom protekcji. Żadna z tych rzeczy nie okaże się wystarczająca w obliczu panującego żywiołu. Ogień zaliczany jest bezapelacyjnie do grupy największego zagrożenia dla ludzi oraz mienia. Ma ogromną siłę, którą może zniszczyć niesłychane ilości terenu wraz zabudowaniami. Dlatego też, niezwykle istotne z punktu widzenia inwestora jest odpowiednie zabezpieczenie obiektu przed rozprzestrzenianiem się dymu i ognia po posiadłości.

Podstawa prawna dotycząca wymogów przeciwpożarowych dla domów jednorodzinnych

Główny akt prawny stanowi Ustawa o Ochronie Przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku. W późniejszym okresie wprowadzano kilka jej nowelizacji, które po dziś dzień obowiązują w budownictwie. Regulacja ta zawiera wszystkie przepisy i zasady, których należy przestrzegać już na etapie tworzenia projektu budynku. Odnośnie norm prawnych, warto pamiętać również o ogłoszonym 7 czerwca 2010 r. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczącym ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych. To akt przedstawiający chociażby katalog obowiązków i czynności zabronionych w kontekście ochrony przeciwpożarowej.

Bardzo ważna w tym kontekście jest również kategoria zagrożenia ludzi. To właśnie tabela ZL uwzględnia większość norm budowlanych w kontekście ochrony przeciwpożarowej dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Wymogi budowlane dla ochrony przeciwpożarowej

Bezpieczeństwo pożarowe dla domów jednorodzinnych to nie tylko spełnienie obecnych standardów odnośnie ognioodporności. Bardzo istotne jest również samo uplasowanie obiektu na działce budowlanej. Dla budynków mieszkalnych (ZL kat. IV) pas wolnego terenu oddzielający go od innych obiektów budowlanych musi mieć przynajmniej 8 metrów. Odległość ta może zostać zmniejszona do trzech metrów tylko wtedy, gdy ściana położona najbliżej sąsiedniego budynku nie posiada okien.

Oczywiście, bezpieczeństwo pożarowe dla domów uwzględnia także ich minimalną odległość od lasów. Licząc od linii drzew, sięga ona dwunastu metrów. Od tej sytuacji istnieją wyjątki, w których to inwestor musiałby wybudować ścianę wolnostojącą, której zadaniem będzie ochrona przeciwpożarowa innych nieruchomości.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – czy jest potrzebna?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem, jaki należy sporządzić dla wszystkich budynków z wyjątkiem jedno- oraz wielorodzinnych (ZL kat. IV). Ich kubatura nie może natomiast przekraczać wartości 1000 m3. Dla każdego obiektu inwentarskiego konieczne jest opracowanie tego typu instrukcji zapewniającej bezpieczeństwo pożarowe 2023. Właściciele prywatnych posiadłości, marzący o standardowym domu, nie muszą zamartwiać się więc sporządzaniem takich instrukcji.