Purios rozpoczął współpracę z ZAE

Data publikacji:
Data aktualizacji:
Marka Purios rozpoczęła współpracę z ZAE
Marka Purios podjęła współpracę z prestiżową organizacją działającą w zakresie termomodernizacji. Zrzeszenie Audytorów Energetycznych jest największą w Polsce organizacją skupiającą Audytorów Energetycznych. ZAE to 1655 członków i ogólnopolska sieć rekomendowanych audytorów energetycznych.

Współpraca w zakresie audytu energetycznego

Celem Zrzeszenia jest promocja i wspieranie osiągnięć technicznych i naukowych w zakresie audytu energetycznego oraz racjonalizacji użytkowania energii dla poprawy stanu środowiska. Działania ZAE mają na celu upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy i świadomości dotyczącej racjonalnego użytkowania energii, aby ograniczyć niekorzystne oddziaływanie na otoczenie naturalne. Cel ten jest spójny z misją przyświecającą marce Purios, aby wspierać właścicieli nieruchomości w prawidłowym gospodarowaniu energią.

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych Od 18 lat Zrzeszenie organizuje Forum Termomodernizacja, stanowiące największe w Polsce wydarzenie przeglądu najważniejszych problemów efektywności energetycznej w budynkach. Organizacja wydaje również cykliczny Biuletyn Informacyjny dla praktyków. Zrzeszenie promuje i inicjuje współpracę audytorów energetycznych i wszystkich osób zainteresowanych systemem auditingu energetycznego oraz racjonalizacją użytkowania energii.

W ramach współpracy będziemy wspierać merytorycznie działania Zrzeszenia Audytorów Energetycznych i uczestniczyć w wydarzeniach branżowych oraz edukować z zakresu termomodernizacji budynków.