Purinova: polska firma poważnym graczem na światowym rynku polioli poliestrowych

Data publikacji:
Data aktualizacji:
Purinova kluczowych graczy na prężnie rozwijającym się rynku polioli
Opublikowany w październiku 2017 roku raport Global Polyester Polyol Market 2017-2021 przedstawia sytuację oraz prognozy rozwoju rynku polioli poliestrowych do 2021 roku. Według zgromadzonych w nim danych, polska firma Purinova jest jednym z kluczowych graczy na prężnie rozwijającym się rynku polioli.

Światowy rynek polioli poliestrowych ma stałą dynamikę wzrostu. Szacuje się, że w latach 2017-2021 średnie, roczne tempo wzrostu zapotrzebowania rynku – liczone w modelu CAGR – na poliole poliestrowe będzie wynosiło aż 5 proc.

W segmencie rynku produkcji chemicznej wykorzystywane są poliole monomeryczne (gliceryna, pentaerytryt, glikol etylenowy i sacharozy) oraz poliole polimeryczne. Te drugie z kolei dzieli się na poliole polieterowe (85 proc. udziału w rynku polioli polimerycznych) oraz poliole poliestrowe (pozostałe 15 proc. udziału w rynku).

Dynamika wzrostu rynku polioli poliestrowych – najnowsze dane

Jak wynika z raportu Global Polyester Polyol Market 2017-2021, znacznie większą dynamiką wzrostu charakteryzuje się jednak sektor polioli poliestrowych. Przemysł znajduje coraz większe zastosowanie dla polioli poliestrowych, w szczególności doceniając ich rozciągliwość, wytrzymałość oraz elastyczność zmęczeniową.

Co więcej w raporcie podkreślane jest, że poliole poliestrowe mają lepszą możliwość dystrybucji masy cząsteczkowej i lepkość w porównaniu z poliolami polieterowymi.

Jaka będzie przyszłość polioli?

Jaka będzie przyszłość polioli? Z komentarza analityka wspomnianego raportu wynika, że najsilniej rozwijającym się trendem na rynku polioli poliestrowych są poliole oparte na bio-składnikach. Aby wzmocnić ekonomiczny, ale i ekologiczny aspekt produkcji, podmioty rynku prowadzą badania w celu wyeliminowania użycia w procesie produkcji polioli poliestrowych nieodnawialnego składnika, jakim jest ropa naftowa.

Przewiduje się, że w niedalekiej przyszłości podstawę wytwarzania polioli poliestrowych mogą stanowić biooleje. Obecnie zauważalne jest, że koncerny prowadzą zintensyfikowane badania nad rozwojem biotechnologii w tym zakresie.

Purinova w wielkiej światowej piątce polioli

W raporcie wyłoniono pięć spółek mających największy wpływ na cały rynek polioli poliestrowych. Możemy być dumni, ze wśród nich znalazła się polska spółka Purinova, jako znaczący producent polioli poliestrowych na świecie.

Jest to najlepsze świadectwo rozwoju firmy, nie tylko w Polsce, ale i globalnie. Zdecydowanie, Purinova to młody gracz o dużym potencjale, zauważany na rynkach światowych. To tylko potwierdzenie, że idziemy w dobrym kierunku i ceni się nas za innowacyjność – komentuje raport Global Polyester Polyol Market 2017-2021 Piotr Sękowski, COO Purinova.

 

Spółka Purinova dotychczas wyróżniona została już w Polsce Diamentami Forbesa oraz Gazelą Biznesu.