Projekt termomodernizacyjny domu a Nowy Polski Ład

Data publikacji:
Data aktualizacji:
Projekt termomodernizacyjny domu a Nowy Polski Ład
W ramach tzw. Polskiego Ładu wdrażana jest zakrojona na szeroką skalę transformacja energetyczna kraju, która ma na celu m.in. poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Dodatkową motywacją dla Polaków do modernizowania swoich gospodarstw domowych pod kątem niskoemisyjnych i odnawialnych źródeł energii są programy wspierające, w tym przede wszystkim projekt „Czyste powietrze”. Czym jest termomodernizacja domu? Jakie niesie ze sobą korzyści? Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna? Czyli nowy ład a ocieplenie domu w Polsce 2022.

Na co i dla kogo „Czyste powietrze”?

Nowy polski ład to strategia rozwoju obejmująca wiele dziedzin życia, w tym również zmiany wspomagające ochronę środowiska naturalnego. Dotyczą one „zielonych” inwestycji oraz ogólnokrajowych programów wspierających obywateli, a ich głównym zadaniem jest zmniejszenie emisji CO2 i poprawa jakości środowiska w Polsce. Prym wśród tego rodzaju programów rządowych wiedzie projekt „Czyste powietrze”, stworzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

1 lipca 2021 r. weszła w życie nowa wersja programu, w której uwzględniono:

  • wycofanie dofinansowania na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.)
  • zwiększenie progów dochodowych (podwyższony poziom dofinansowania)
  • rozszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dotacji w ramach programu (m.in. kotły na pellet o podwyższonym standardzie)

Program „Czyste Powietrze” to nie tylko realne wsparcie w wymianie urządzeń grzewczych znajdujących się w budynku, ale również pomoc finansowa potrzebna na izolację termiczną domu. Kto może z niego skorzystać? Beneficjentami są właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych lub wydzielonych w takich obiektach lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co? Dotacja z programu może zostać spożytkowana w ramach wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne rozwiązania grzewcze spełniające najwyższe restrykcyjne normy, a także na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Zmodernizowana wersja programu przygotowanego przez NFOŚiGW daje możliwość otrzymania pokaźnego wsparcia finansowego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku mieszkalnego w przypadku osób, które dokonały już wymiany źródła ciepła na nisko/zeroemisyjne (do 10 tys. zł, a w przypadku użytkowników objętych możliwością zwiększenia poziomu pomocy do kwoty nawet 15 tys. zł na zaizolowanie termiczne domu oraz wymianę w nim stolarki okienno-drzwiowej).

Ulga termomodernizacyjna – co to takiego i komu przysługuje?

Nowy ład a ocieplenie domu to nie tylko wymierne wsparcie finansowe w transformacji energetycznej budynku jednorodzinnego, ale również spore udogodnienia podatkowe.

Ulga podatkowa termomodernizacyjna została wprowadzona w 2019 r. i jest aktualna do dziś. Pozwala ona odliczyć od dochodu lub przychodu kwoty wydatkowane na potrzeby wykonania profesjonalnej modernizacji termicznej obiektu budowlanego, w tym m.in. na izolację domu czy wymianę urządzeń grzewczych. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 tys. zł.

Podatnik może również odliczyć od podstawy opodatkowania pieniądze wydane na materiały budowlane potrzebne do wykonania odpowiednich prac ociepleniowych (np. piana PUR), a także na urządzenia oraz usługi z tym związane (m.in. prace dotyczące wymiany pieca, zmodernizowania stolarki okiennej, montaż fotowoltaiki, wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej itp.). Wystarczy złożyć wniosek o dofinansowanie do ocieplenia domu w odpowiednim organie administracji publicznej.

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać:

  • podatnicy płacący podatek liniowy (stawka 19 proc.)
  • osoby fizyczne płacące PIT
  • podatnicy ryczałtowi (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Osoba chcąca skorzystać z tego rodzaju ulgi podatkowej musi być właścicielem lub współwłaścicielem ukończonego domu jednorodzinnego. Odliczenia podatkowe nie obejmują w tym przypadku jednorodzinnych budynków mieszkalnych będących w budowie.

Termomodernizacja – izolacja domu z zewnątrz a przepisy budowlane

Montaż dodatkowej, zewnętrznej izolacji pozwala w jeszcze większym stopniu ograniczyć ucieczkę ciepła z budynku, co z kolei przekłada się na mniejsze koszty ogrzewania, a także poprawia komfort użytkowy oraz zapewnia zdrowszy mikroklimat w domu. Czy dodatkowe ocieplenie budynku mieszkalnego należy zgłaszać?

Według obowiązującej od czerwca 2015 r. nowelizacji prawa budowlanego takie zgłoszenie nie zawsze jest konieczne. Należy to jednak zrobić wtedy, gdy wysokość budynku jest większa niż 25 m2. Jeżeli mieści się w przedziale 6-25 m, wówczas wymaga to jedynie zgłoszenia odpowiedniemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Kara za zaizolowanie zewnętrzne budynku powyżej 6m wysokości bez zgłoszenia może wynieść od 2500 do nawet 5000 zł.