Jak uzyskać dofinansowanie na ocieplenie domu w programie Czyste Powietrze?

Data publikacji:
Data aktualizacji:
Jak uzyskać dofinansowanie na ocieplenie domu w programie Czyste Powietrze?
Program "Czyste Powietrze" to rządowe działania, które mają na celu zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery i poprawę jakości życia w Polsce. Warto zapoznać się z jego zasadami i skorzystać z możliwości wymiany starego pieca czy termoizolacji domu jednorodzinnego. Sprawdź, jak otrzymać dofinansowanie do ocieplenia domu w programie "Czyste Powietrze" i na jakich zasadach składać wniosek.

Na czym polega Program Czyste Powietrze?

Program „Czyste Powietrze” powstał w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program przewiduje trzy formy dofinansowania realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych: dotację, pożyczkę oraz podatkową ulgę termomodernizacyjną.

Od 3 stycznia 2023 r. ruszała kolejna edycja programu „Czyste Powietrze”. Pojawiło się sporo zmian, a jedną z nich jest podwyższona dotacja na wymianę „kopciucha” i termomodernizację domu. Od nowego roku można otrzymać nawet do 135 tys. zł wsparcia w tym zakresie.

Poziom dofinansowania w programie Czyste Powietrze pozwala na redukcję kosztów ponoszonych podczas wymiany źródła ciepła i termoizolacji jednorodzinnych obiektów budowlanych. Po przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji możliwe jest efektywne i odpowiedzialne zarządzanie energią, ochroną środowiska oraz przede wszystkich poprawa stanu domowego budżetu.

Najważniejsze zmiany w programie „Czyste Powietrze 2023” to:

 • zwiększenie wysokości progów dochodowych
 • próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrósł do 135 tys. zł, a maksymalna kwota dotacji wynosi 66 tys. zł
 • przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrósł z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym – maksymalna dotacja wzrosła z 47 do 99 tys. zł

Zasadnicze zmiany przy najwyższym wymiarze wsparcia to:

 • wzrost progów dochodowych z 900 do 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym
 • wzrost progów dochodowych z 1260 do 1526 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym, a wysokość maksymalnej dotacji wzrosła z 79 do 135 tys. zł
 • możliwość ubiegania się o 50 proc. dotacji w ramach prefinansowania inwestycji (przed rozpoczęciem przedsięwzięcia)
 •  możliwość otrzymania przez wykonawców prac środków na konto w ramach pierwszej transzy w 14 dni od podpisania umowy, natomiast pozostała część zostanie przelana w ciągu 30 dni od zakończenia inwestycji

Dodatkowo zmiany przewidują:

 • możliwość złożenia drugiego wniosku o termomodernizację domu, jeżeli wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany pieca
 • kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania, który będzie można uzyskać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku
 • obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego budynku

Dotacje na ocieplenie budynku 2023

Zmiany w programie zapewniają m.in. rozszerzenie puli odbiorców oraz uproszczenie formalności. Inne istotne modyfikacje w programie to m.in. wprowadzenie opcji uzyskania wsparcia finansowego na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, wyeliminowana zostanie możliwość dofinansowania kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.

Oprócz wymiany przestarzałego urządzenia grzewczego, program obejmuje także dofinansowanie ocieplenia domu jednorodzinnego. Dzięki programowi „Czyste Powietrze” możesz wymienić stare kotły grzewcze, przeprowadzić termoizolację, np. przy użyciu pianki poliuretanowej Purios, wymienić drzwi i okna, a także zainstalować nowoczesne, odnawialne źródła energii. Zapoznaj się dokładnie z zasadami programu Czyste Powietrze. Dopłata umożliwi ci wprowadzenie pozytywnych zmian niskim kosztem.

Jeśli inwestycja przewyższa określoną kwotę, możesz zapłacić za nią w formie preferencyjnej pożyczki i kredytu "Czyste Powietrze", który dostępny jest aż w 7 bankach.

Program „Stop Smog” dla gmin - 100% dofinansowania kosztów w miejscowościach objętych uchwała antysmogową

31 marca 2021 r wystartowała druga odsłona programu "Stop Smog". Przypomnijmy jest to program przeznaczona dla gmin na kompleksową termomodernizację czyli docieplenie budynku i wymianę nieekologicznych źródeł ciepła.

Gminy ubiegające się o dofinansowanie w programie „Stop Smog” mogą uzyskać do 70% dofinansowania kosztów inwestycji. Pozostałe 30% stanowi ich wkład własny. Dzięki temu mieszkańcy gmin (położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa) mogą otrzymać w formie bezzwrotnej dotacji do 100% kosztów przedsięwzięcia.

Program „Stop Smog” jest przewidziany na lata 2019-2024.

Na co można otrzymać dotację z Programu Czyste Powietrze?

ZASADY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

Dokładnie zapoznaj się z zasadami, według których przyznawane są dotacje na termomodernizację 2023.

Na co można otrzymać dotację z Programu Czyste Powietrze?

W ramach Programu Czyste Powietrze możesz ubiegać się o dofinansowanie na:

 • wykonanie audytu energetycznego, sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie niezbędnych ekspertyz
 • wymianę starego pieca, zakup oraz instalację nowego źródła ciepła
 • zakup i montaż urządzeń i instalacji – pompy ciepła (powietrze - woda/ powietrze - powietrze), kotły gazowe, kotły olejowe, węzły cieplne z przyłączem
 • montaż/ modernizację instalacji wewnętrznych - instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej
 • zakup i montaż odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne)
 • wymianę okien dachowych, fasadowych, drzwi zewnętrznych oraz bram garażowych (jeśli garaż jest przy domu)
 • ocieplenie przegród wewnętrznych i zewnętrznych budynku, np. pianką poliuretanową Purios
 • zakup i montaż instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Dotacje na termomodernizacje – dla kogo? Zasady programu Czyste Powietrze

Jeśli chcesz zmienić rodzaj ogrzewania i jakość izolacji w swoim domu, sprawdź zasady działania Programu Czyste powietrze. Dla kogo przeznaczone są działania rządowe? Przede wszystkim dla osób fizycznych – właścicieli lub współwłaścicieli domu jednorodzinnego, posiadaczy wydzielonego w domu jednorodzinnym mieszkania z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W pierwotnej wersji program polegał na wymianie pieców węglowych na nowoczesne rozwiązania – węzły cieplne, ogrzewanie elektryczne lub gazowe. Obecnie działania obejmują także ocieplenie budynku, co w znaczącym stopniu wpływa na zatrzymanie ciepła wewnątrz w okresie zimowym i utrzymanie odpowiedniej temperatury w lecie. Aby dowiedzieć się więcej na temat ocieplenia domu, zapoznaj się z naszym artykułem, w którym opisujemy zalety ocieplenia oraz, ile kosztuje ocieplenie domu.
Dotacje na ocieplenie domu 2023. Zmiany w programie „Czyste Powietrze” od 3 stycznia 2023 roku

W nowej odsłonie programu „Czyste Powietrze” urealniono wartości poszczególnych kosztów kwalifikowanych, podnosząc maksymalne kwoty dotacji dla konkretnych elementów finansowanych. Zwiększono również maksymalną wartość dotacji dla określonych rodzajów przedsięwzięć.

Pozostano przy zapewnieniu odpowiednio wysokiej dynamiki dopłat do zakupu i montażu najefektywniejszych energetycznie rozwiązań. Podwyższono wartości progów dochodowych kwalifikujących do otrzymania finansowania w ramach wszystkich części Programu. Jest to odpowiednio:

 • w części 1) Programu – do 135 000 zł
 • w części 2) Programu – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym
 • w części 3) Programu – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Nowa wersja programu „Czyste Powietrze” daje beneficjentom możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. Drugi wniosek dotyczy osób, które wcześniej otrzymały finansowanie rządowe na wymianę kotła. Daje to możliwość wykonania, bazując na audycie energetycznym, zarówno częściowej, jak i kompleksowej termomodernizacji budynku, co pozwoli uzyskać określone w Programie wskaźniki zużycia energii po zakończeniu całej inwestycji. 

Do tej pory nie można było zakończyć prac przed złożeniem wymaganych dokumentów. Zmiany wprowadzone w maju 2021 roku i obowiązujące przez cały 2022 rok pozwalały na otrzymanie dofinansowania na termomodernizację, nawet jeśli źródła ciepła nisko/zeroemisyjne zostały wymienione wcześniej.

W ramach nowej odsłony Programu finansowane są także inwestycje zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, o ile nie zostały rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji oraz nie wcześniej niż przed terminem widniejącym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie w formie dotacji. Nie udziela się natomiast dopłat na przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego oraz w formie dotacji z prefinansowaniem.

Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:

 • dotacje w ramach Części 1) i Części 2) Programu - do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie
 • dotacji w ramach Części 3) Programu - do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie
 • dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu - do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie
 • dotacji z prefinansowaniem w ramach Części 2) i Części 3) - do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie

Dopłata w programie „Czyste Powietrze” na pół roku przed rozpoczęciem przedsięwzięcia

„Czyste Powietrze” A.D. 2023 wprowadza pewne modyfikacje odnośnie oferty bankowej (Kredyt Czyste Powietrze). Teraz pożyczkę z dotacją na częściową spłatę kapitału zaciągniętego kredytu można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku w placówce danego banku. Dotychczas taki kredyt przyznawany był na inwestycje rozpoczęte od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w banku udzielającym pożyczki.

Sprawdź także: Piana PUR i fotowoltaika – duet idealny

W jaki sposób wykonuje się izolacje pianą poliuretanowych Purios?

Zasady programu "Czyste Powietrze" - dodatkowe zmiany, nowości 2023

W wyniku prac Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z wojewódzkimi funduszami, bankami i Alarmami Smogowymi – nazwa (społecznymi ruchami na rzecz ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza) powstał nowy formularz wniosku o dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze. Dzięki temu możliwe jest połączenie dofinansowania programowego z dofinansowaniem z programów gminnych. 

W serwisie gov.pl na Portalu Beneficjenta dostępne są e-wnioski do wypełnienia dla aplikujących o dofinansowanie – to ogromne ułatwienie dla osób zainteresowanych Programem Czyste Powietrze. Ponadto na Portalu Beneficjenta dostępna jest także Instrukcja wypełniania wniosku oraz krótki film instruktażowy. W dalszym ciągu możliwe jest także złożenie papierowego wniosku w urzędzie.

Nowością w Programie Czyste Powietrze jest kalkulator do wyliczenia grubości ocieplenia budynków – ścian, stropodachu, podłóg. Znajduje się on na rządowej stronie https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl.

Uproszczenie formalności umożliwiło włączenie się do programu także sektorowi bankowemu. NFOŚiGW wraz ze Związkiem Banków Polskich podpisały porozumienie, które umożliwi występowanie przez banki z wnioskiem o dotację na spłatę kredytu, gwarantując obsługę wszelkich wniosków związanych z działaniami termomodernizacyjnymi.

Nowym partnerem strategicznym Programu Czyste Powietrze jest PGNiG, czyli Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Współpraca partnerów przyspieszy weryfikację dostępności sieci gazowych dla wnioskodawców i wdrażanie kolejnych kroków termomodernizacyjnych.

Skorzystaj z programu Czyste Powietrze - gdzie złożyć wniosek?

Aby móc skorzystać z programu możesz złożyć wniosek na:
1) Portalu Beneficjenta na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Wnioski należy składać do właściwego wojewódzkiego FOŚiGW, który obejmuje swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek lub lokal mieszkalny.

Zaloguj się na Portalu Beneficjenta.
Pobierz formularz wniosku w PDF, uzupełnij go i sprawdź poprawność.
Złóż wniosek online na Portalu Beneficjenta. 
Wydrukuj wniosek, dodaj odpowiednie wymagane załączniki i go podpisz.
Papierową wersję wniosku wyślij pocztą lub kurierem do odpowiedniego oddziału WFOŚiGW.


2) Serwis rządowy www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

Na stronie wejdź w “Złóż wniosek”.
Zaloguj się na Profil Zaufany. Wypełnij wniosek.
Podpisz go podpisem zaufanym a następnie dołącz skan załączników i wyślij wniosek na skrzynkę WFOŚiGW.

Jeśli modernizacja ma być objęta kredytem wniosek można składać również w banku.

Pamiętaj, że inwestycję musisz zakończyć do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Wnioski na dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze można składać do 30 czerwca 2027 roku.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jaką dotację możesz otrzymać w ramach programu Czyste Powietrze?

W ramach programu Czyste Powietrze możesz otrzymać dotację na wymianę urządzeń grzewczych, montaż odnawialnych źródeł energii, centralnego ogrzewania. Dofinansowanie obejmuje również termomodernizację budynku czy wymianę okien oraz drzwi. Całkowita maksymalna suma dotacji dochodzi do 66 tysięcy złotych, jednak środki są indywidualnie przyznawane w zależności od dochodu na członka rodziny w danym gospodarstwie domowym.

Czy możesz otrzymać dotację na ocieplenie domu?

Tak, program Czyste Powietrze obejmuje również możliwość otrzymania dofinansowania w ramach wykonywania termomodernizacji budynku. Te prace zakładają również ocieplenie wykonane na przykład za pomocą pianki poliuretanowej. Proces ten ma za zadanie ograniczyć straty ciepła podczas ogrzewania budynku, ale również zmniejszyć wysokość rachunków za ogrzewanie, a przy tym – emisję efektów ogrzewania do atmosfery.

O jakie dofinansowanie możesz się jeszcze ubiegać?

Początkowe działania programu Czyste Powietrze skupiały się przede wszystkim na wymianie pieców węglowych na urządzeniach nowocześniejsze. Obecnie dofinansowanie obejmuje wszystkie działania, które mają pomóc w ochronie środowiska oraz ograniczyć koszty ogrzewania. Dotyczy to między innymi termomodernizacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, a także montaż odnawialnych źródeł energii. Jeśli inwestycja przekracza otrzymaną dotację, na resztę prac możesz otrzymać atrakcyjną pożyczkę.

Jeden krok dzieli Cię od otulenia swojego domu. Napisz do nas!
Administratorem Państwa danych osobowych jest Purinova Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie, a także przedstawienia informacji handlowych i/lub wysyłki newslettera, jeśli wyrazili Państwo na nie zgodę. Wyrażone zgody mogą być wycofane w każdym czasie. W tym celu proszę wysłać e-mail na adres odo@purinova.com.
Pełne informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdują się tutaj .

Dziękujemy za wysłaną wiadomość, niebawem skontaktujemy się z Państwem.

Potrzebujesz więcej informacji o ocieplaniu natryskowym lub szukasz autoryzowanego wykonawcy
info@purios.com +48 52 56 16 727

CookieTa strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.