Blog
Wszystko o izolacji pianą Purios

Jak uzyskać dofinansowanie na ocieplenie domu w programie Czyste Powietrze?

2022-01-31
Jak uzyskać dofinansowanie na ocieplenie domu w programie Czyste Powietrze?
Program Czyste Powietrze to rządowe działania, które mają na celu zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery i poprawę jakości życia w Polsce. Warto zapoznać się z jego zasadami i skorzystać z możliwości wymiany starego pieca czy termoizolacji domu jednorodzinnego. Sprawdź, jak otrzymać dofinansowanie w programie Czyste Powietrze i na jakich zasadach składać wniosek.

Na czym polega Program Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze powstał w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program przewiduje trzy formy dofinansowania realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych: dotację, pożyczkę oraz podatkową ulgę termomodernizacyjną.

Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze pozwala na redukcję kosztów ponoszonych podczas wymiany źródła ciepła i termoizolacji jednorodzinnych obiektów budowlanych. Po przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji możliwe jest efektywne i odpowiedzialne zarządzanie energią, ochroną środowiska oraz przede wszystkich poprawa stanu domowego budżetu.

Oprócz wymiany przestarzałego urządzenia grzewczego program obejmuje także dofinansowanie ocieplenia istniejącego domu jednorodzinnego. Dzięki programowi Czyste Powietrze możesz wymienić stare kotły grzewcze, przeprowadzić termoizolację, np. przy użyciu pianki poliuretanowej Purios, wymienić drzwi i okna, a także zainstalować nowoczesne, odnawialne źródła energii. Zapoznaj się dokładnie z zasadami programu Czyste Powietrze. Dofinansowanie umożliwi ci wprowadzenie pozytywnych zmian niskim kosztem.

Dotacje na ocieplenie budynku 2022

Planujesz w 2022 roku skorzystać z dofinansowania do docieplenie budynku? Składając wniosek w Programie Czyste Powietrze otrzymasz zwrot części wydatków, które poniesiesz w związku z wymianą źródła ciepła lub termomodernizacją. Dofinansowanie skierowane jest do trzech grup beneficjentów. Wersja podstawowa zakłada uzyskanie pomocy w wysokości do 30 tys. złotych, dla osób mniej zamożnych przewidziano dotację w wysokości do 37 tysięcy złotych (dla podwyższonego poziomu dofinansowania). Od 25.01.2022 roku możliwe jest także otrzymanie 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Jeśli działania przewyższą określoną kwotę, możesz zapłacić za nie w formie preferencyjnej pożyczki i kredytu "Czyste Powietrze", który dostępny jest aż w 7 bankach.

Program Stop Smog dla gmin - 100% dofinansowania kosztów w miejscowościach objęty uchwała antysmogową

31 marca 2021 r wystartowała druga odsłona programu "Stop Smog". Przypomnijmy jest to program przeznaczona dla gmin na kompleksową termomodernizację czyli docieplenie budynku i wymianę nieekologicznych źródeł ciepła.

Gminy ubiegające się o dofinansowanie w programie „Stop Smog” mogą uzyskać do 70% dofinansowania kosztów inwestycji. Pozostałe 30% stanowi ich wkład własny. Dzięki temu mieszkańcy gmin (położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa) mogą otrzymać w formie bezzwrotnej dotacji do 100% kosztów przedsięwzięcia.

Na co można otrzymać dotację z Programu Czyste Powietrze?

ZASADY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

Dokładnie zapoznaj się z zasadami, według których przyznawane są dotacje na termomodernizację 2021.

Na co można otrzymać dotację z Programu Czyste Powietrze?

W ramach Programu Czyste Powietrze możesz ubiegać się o dofinansowanie na:

 • przeprowadzenie audytu energetycznego, sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie niezbędnych ekspertyz
 • wymianę starego, nieefektywnego pieca zakup oraz instalację nowego źródła ciepła,
  Uwaga! Od 1 stycznia 2022 r. nie można już składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.
 • zakup i montaż urządzeń i instalacji – pompy ciepła (powietrze - woda/ powietrze - powietrze), kotły gazowe, kotły olejowe, węzły cieplne z przyłączem
 • montaż/ modernizację instalacji wewnętrznych - instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej
 • zakup i montaż odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne),
 • wymianę okien dachowych, fasadowych, drzwi zewnętrznych oraz bram garażowych (jeśli garaż jest przy domu)
 • ocieplenie przegród wewnętrznych i zewnętrznych budynku, np. pianką poliuretanową Purios
 • zakup i montaż instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Dotacje na termomodernizacje – dla kogo? Zasady programu Czyste Powietrze

Jeśli chcesz zmienić rodzaj ogrzewania i jakość izolacji w swoim domu, sprawdź zasady działania Programu Czyste powietrze. Dla kogo przeznaczone są działania rządowe? Przede wszystkim dla osób fizycznych – właścicieli lub współwłaścicieli domu jednorodzinnego, posiadaczy wydzielonego w domu jednorodzinnym mieszkania z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W pierwotnej wersji program polegał na wymianie pieców węglowych na nowoczesne rozwiązania – węzły cieplne, ogrzewanie elektryczne lub gazowe. Obecnie działania obejmują także ocieplenie budynku, co w znaczącym stopniu wpływa na zatrzymanie ciepła wewnątrz w okresie zimowym i utrzymanie odpowiedniej temperatury w lecie. Aby dowiedzieć się więcej na temat ocieplenia domu, zapoznaj się z naszym artykułem, w którym opisujemy zalety ocieplenia oraz, ile kosztuje ocieplenie domu.
Dotacje na ocieplenie domu 2022 - nawet do 15 000 zł! Zmiany w styczniu 2022 roku

Wysokość dotacji na ocieplenie domu 2022 zależy od miesięcznego dochodu na osobę w danym gospodarstwie domowym. Dofinansowanie podstawowe przysługuje osobom, których roczny dochód nie przekracza 100000 zł (brany pod uwagę jest dochód beneficjenta, a nie przeliczenie dochodu na osobę. Sumuje się dochody z różnych źródeł). O dofinansowanie podwyższone mogą się ubiegać osoby, których dochód na jednego członka w gospodarstwie domowym wynosi maksymalnie 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Od 25 stycznia 2022 r. wprowadzono zmiany w Programie Czyste Powietrze i ustalono najwyższy poziom dofinansowania (do 90%). Otrzymają je gospodarstwa jednoosobowe, w których próg dochodowy wynosi zaledwie 1260 zł. Z kolei dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy to 900 zł na osobę. III część Programu Czyste Powietrze poza dochodowym kryterium uznaje także prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Dofinansowanie może wynieść 90% czyli w tym wypadku nawet do 69 000 zł!

Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów Czyste Powietrze i Stop Smog, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w Czystym Powietrzu”, czyli otrzyma bezzwrotną dotację wynoszącą od 37 tys. zł do nawet 69 tys zł.

Do tej pory nie można było zakończyć prac przed złożeniem wymaganych dokumentów. Zmiany wprowadzone w maju 2021 roku pozwalają na otrzymanie dofinansowania na termomodernizację, nawet jeśli źródła ciepła nisko/zeroemisyjne zostały wymienione wcześniej, tj. do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, z datą nie wcześniejszą niż 15 maja br. Możesz uzyskać do 10 tys. zł lub do 15 tys. zł. (jeśli jesteś uprawniony do zwiększonego poziomu dofinansowania) na prace związane z ociepleniem domu i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Wysokość dotacji nie może przekraczać kwoty 45 zł za metr kwadratowy ocieplenia i 30% wartości całej inwestycji, przy wsparciu do 10 000 zł i odpowiednio 90 zł za m2 i 60% wartości całej inwestycji przy wsparciu do 15 000 zł.

Najważniejsze zmiany w Programie Czyste Powietrze wprowadzone w styczniu 2022 roku:

 • Uwzględnienie możliwości finansowania z Programu „Czystego Powietrza”, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości;
 • Umożliwianie wydłużenia realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora;
 • Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na drewno kawałkowe i pellet, jako zgodnych z celami programu;
 • Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe (ze względów bezpieczeństwa).

Dowiedz się, czy przysługują ci dotacje na ocieplenie budynku 2022. Sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie na ocieplenie domu w Programie Czyste Powietrze i złóż odpowiedni wniosek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w swoim mieście. Zadbaj o obniżenie rachunków za ogrzewanie oraz o ochronę wspólnego środowiska.

Sprawdź także: Piana PUR i fotowoltaika – duet idealny

W jaki sposób wykonuje się izolacje pianą poliuretanowych Purios?

Zasady Programu Czyste Powietrze – dodatkowe zmiany, nowości 2022

W wyniku prac Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z wojewódzkimi funduszami, bankami i Alarmami Smogowymi – nazwa (społecznymi ruchami na rzecz ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza) powstał nowy formularz wniosku o dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze. Dzięki temu możliwe jest połączenie dofinansowania programowego z dofinansowaniem z programów gminnych.

W serwisie gov.pl na Portalu Beneficjenta dostępne są e-wnioski do wypełnienia dla aplikujących o dofinansowanie – to ogromne ułatwienie dla osób zainteresowanych Programem Czyste Powietrze. Ponadto na Portalu Beneficjenta dostępna jest także Instrukcja wypełniania wniosku oraz krótki film instruktażowy. W dalszym ciągu możliwe jest także złożenie papierowego wniosku w urzędzie.

Nowością w Programie Czyste Powietrze jest kalkulator do wyliczenia grubości ocieplenia budynków – ścian, stropodachu, podłóg. Znajduje się on na rządowej stronie https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl.

Uproszczenie formalności umożliwiło włączenie się do programu także sektorowi bankowemu. NFOŚiGW wraz ze Związkiem Banków Polskich podpisały porozumienie, które umożliwi występowanie przez banki z wnioskiem o dotację na spłatę kredytu, gwarantując obsługę wszelkich wniosków związanych z działaniami termomodernizacyjnymi.

Nowym partnerem strategicznym Programu Czyste Powietrze jest PGNiG, czyli Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Współpraca partnerów przyspieszy weryfikację dostępności sieci gazowych dla wnioskodawców i wdrażanie kolejnych kroków termomodernizacyjnych.

W 2022 roku wprowadzono zmiany w Programie Czyste Powietrze. Oprócz podwyższenia progów dochodowych dla beneficjentów, utworzenie nowego progu dochodowego - zwiększenia dotacji nawet do 69 tys. zł, wprowadzono kilka zmian dotyczących wymiany kotłów. Od 2022 roku nie można wymienić starego kotła węglowego. Wyższymi dotacjami zostały też objęte wymiany kotłów na pellet. Można uzyskać dofinansowanie nawet do 12 tys zł  w podwyższonym poziomie dofinansowania.

Skorzystaj z programu Czyste Powietrze - gdzie złożyć wniosek?

Aby móc skorzystać z programu możesz złożyć wniosek na:
1) Portalu Beneficjenta na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Wnioski należy składać do właściwego wojewódzkiego FOŚiGW, który obejmuje swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek lub lokal mieszkalny.

Zaloguj się na Portalu Beneficjenta.
Pobierz formularz wniosku w PDF, uzupełnij go i sprawdź poprawność.
Złóż wniosek online na Portalu Beneficjenta. 
Wydrukuj wniosek, dodaj odpowiednie wymagane załączniki i go podpisz.
Papierową wersję wniosku wyślij pocztą lub kurierem do odpowiedniego oddziału WFOŚiGW.


2) Serwis rządowy www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

Na stronie wejdź w “Złóż wniosek”.
Zaloguj się na Profil Zaufany. Wypełnij wniosek.
Podpisz go podpisem zaufanym a następnie dołącz skan załączników i wyślij wniosek na skrzynkę WFOŚiGW.

Jeśli modernizacja ma być objęta kredytem wniosek można składać również w banku.

Pamiętaj, że inwestycję musisz zakończyć do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Wnioski na dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze można składać do 30 czerwca 2027 roku.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jaką dotację możesz otrzymać w ramach programu Czyste Powietrze?

W ramach programu Czyste Powietrze możesz otrzymać dotację na wymianę urządzeń grzewczych, montaż odnawialnych źródeł energii, centralnego ogrzewania. Dofinansowanie obejmuje również termomodernizację budynku czy wymianę okien oraz drzwi. Całkowita maksymalna suma dotacji dochodzi do 50 tysięcy złotych, jednak środki są indywidualnie przyznawane w zależności od dochodu na członka rodziny w danym gospodarstwie domowym.

Czy możesz otrzymać dotację na ocieplenie domu?

Tak, program Czyste Powietrze obejmuje również możliwość otrzymania dofinansowania w ramach wykonywania termomodernizacji budynku. Te prace zakładają również ocieplenie wykonane na przykład za pomocą pianki poliuretanowej. Proces ten ma za zadanie ograniczyć straty ciepła podczas ogrzewania budynku, ale również zmniejszyć wysokość rachunków za ogrzewanie, a przy tym – emisję efektów ogrzewania do atmosfery.

O jakie dofinansowanie możesz się jeszcze ubiegać?

Początkowe działania programu Czyste Powietrze skupiały się przede wszystkim na wymianie pieców węglowych na urządzeniach nowocześniejsze. Obecnie dofinansowanie obejmuje wszystkie działania, które mają pomóc w ochronie środowiska oraz ograniczyć koszty ogrzewania. Dotyczy to między innymi termomodernizacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, a także montaż odnawialnych źródeł energii. Jeśli inwestycja przekracza otrzymaną dotację, na resztę prac możesz otrzymać atrakcyjną pożyczkę.

Jeden krok dzieli Cię od doskonałej izolacji na lata. Napisz do nas!
Administratorem Państwa danych osobowych jest Purinova Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie, a także przedstawienia informacji handlowych i/lub wysyłki newslettera, jeśli wyrazili Państwo na nie zgodę. Wyrażone zgody mogą być wycofane w każdym czasie. W tym celu proszę wysłać e-mail na adres odo@purinova.com.
Pełne informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdują się tutaj .

Dziękujemy za wysłaną wiadomość, niebawem skontaktujemy się z Państwem.

NEWSLETTER

Zapisz się do newslettera

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Purinova Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, a także przedstawienia informacji handlowych, jeśli wyrazili Państwo na nie zgodę. Wyrażone zgody mogą być wycofane w każdym czasie. W tym celu proszę wysłać e-mail na adres odo@purinova.com. Pełne informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdują się tutaj.

  Dziękujemy za zapis do newslettera.

  CookieTa strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.