Izolacja przeciwwilgociowa vs izolacja przeciwwodna, czyli o co chodzi z hydroizolacją budynku

Data publikacji:
Data aktualizacji:
Izolacja przeciwwilgociowa vs izolacja przeciwwodna
Mówią, że diabeł tkwi w szczegółach. Mówią również, że izolacja przeciwwilgociowa to to samo co izolacja przeciwwodna. Niekoniecznie. Wszystko zależy od funkcji, jaką ma ona spełniać, od rodzaju gruntu, na którym stanąć ma budynek oraz od poziomu wód gruntowych. Podpowiadamy, które rozwiązanie sprawdzi się w konkretnym przypadku, a także na jaką izolacją fundamentów postawić i dlaczego.

Hydroizolacja pionowa i pozioma

Każdy dom niezależnie od wielkości, czy kształtu trzeba zabezpieczyć przed wilgocią. Kluczową kwestią, jaką należy sprawdzić w projekcie domu, jest rodzaj hydroizolacji. Od tego zależy bowiem, jakie rozwiązanie technologiczne i materiałowe może być zastosowane.

Hydroizolację fundamentów można podzielić na dwa podstawowe rodzaje. Pierwszy to izolacja pozioma. Jej zadaniem jest zabezpieczyć obiekt przed wodą niewywierającą ciśnienia (głównie woda opadowa), lub o tzw. podciąganiu kapilarnym (wciąganie wilgoci przez mury i przenoszeniem jej w górę na ściany budynku).

Drugim rodzajem jest hydroizolacja pionowa. Odpowiada ona za osłonę fundamentów od strony gruntu. W tym wypadku warstwę izolacji układa się na ścianie fundamentowej i dodatkowo osłania materiałem termoizolacyjnym.

ocieplanie fundamentów pianką

Izolacja przeciwwilgociowa czy przeciwwodna?

W zależności od funkcji oraz podłoża wykonuje się lekką izolację przeciwwilgociową lub średnią albo ciężką izolację przeciwwodną. Izolacja przeciwwilgociowa zabezpiecza podziemne części budynków przed wilgotnym gruntem i jest nieodzowna, gdy obiekt jest posadowiony na gruntach przepuszczalnych (m.in. piaskach i żwirach) powyżej poziomu zwierciadła wody gruntowej lub gdy znajduje się na gruntach nieprzepuszczalnych, pod warstwą których występują grunty przepuszczalne. Z kolei izolacje przeciwwodne (izolacje średnie i ciężkie) wykonywane są w sytuacji, gdy mamy do czynienia z gruntem spoistym (m.in. gliny, pyły, iły), w którym woda może zalegać w pobliżu konstrukcji obiektu budowlanego. Izolacja przeciwwodna jest także konieczna do wykonania w domach posadowionych poniżej zwierciadła wody gruntowej, a także w przypadku niebezpieczeństwa występowania okresowego podnoszenia się poziomu wody gruntowej powyżej poziomu podłogi piwnicy.

Stara prawda budowlana głosi, że najlepiej nie projektować obiektów podpiwniczonych na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych. Inaczej konieczne będzie wykonanie w nich ciężkiej izolacji przeciwwodnej, czyli szczelnej wanny odpornej na napór wody gruntowej, a to wiąże się już z poważnymi kosztami.

Niestety, nawet najbardziej solidna izolacja przeciwwodna może okazać się niewystarczająca, jeżeli parcie wody gruntowej okazuje się zbyt duże. Wówczas konieczne jest wykonanie w piwnicy specjalnej podłogi z grubych płyt betonowych, aby była ona w stanie równoważyć swoją masą parcie wody (na każde 10 centymetrów słupa wody musi przypadać 5 cm betonu). Aby uniknąć zbyt dużej warstwy betonu w piwnicy, można postawić na cieńszą, jednak bardziej wytrzymałą płytę żelbetową dodatkowo zakotwioną w ścianach piwnicy.

Ochrona przeciwwilgociowa w budynkach niepodpiwniczonych

W domach niepodpiwniczonych należy izolować ściany fundamentowe od strony wewnętrznej. Zarówno od strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej ściana fundamentowa jest narażona na kontakt z wodą gruntową lub zawilgocenie, dlatego też konieczne jest wykonywanie izolacji przeciwwodnej z obu stron.

W budynkach niepodpiwniczonych izolację pionową wykonuje się najczęściej z 2-3 warstw lepiku lub innej masy bitumicznej. Mówiąc bardziej precyzyjnie, aby zapewnić szczelność piwnicy, miejsca łączenia elementów należy doszczelnić bitumiczną masą uszczelniającą z wkładką z siatki zbrojącej. Pas izolacji na połączeniu powinien mieć szerokość co najmniej 50-60 cm.

izolacja masą bitumiczną

Termoizolacja to dobra hydroizolacja budynku

W każdym budynku bardzo ważna jest ciągłość wszystkich warstw izolacyjnych zarówno izolacji cieplnej, jak i przeciwwilgociowej czy przeciwwodnej. Ocieplanie fundamentów pianką PUR pozwala wyeliminować straty cieplne na poziomie co najmniej 10 proc., a dodatkowo posiada cechy hydroizolacyjne z bardzo niskim współczynnikiem nasiąkliwości na poziomie 0,11kg/m2.

Do ocieplania fundamentów stosuje się najczęściej zamkniętokomórkowe pianki. Pozwalają one m.in. zminimalizować problem przemarzania, chronią przed skraplaniem się wody na wewnętrznych ścianach budynku, eliminują mostki termiczne, a także mają doskonałe cechy hydroizolacyjne.

Izolację termiczną fundamentów z wykorzystaniem pianki PUR zalecamy wszystkim użytkownikom budynków mieszkalnych, w tym również właścicielom obiektów z ogrzewaną piwnicą oraz fundamentami wykonanymi z pustaków z wkładką styropianową. Warto pamiętać, że standardowe materiały termoizolacyjne nie zapewnią ścisłego przylegania oraz precyzyjnego oblewania szczelin. Dzięki izolacji natryskowej możliwe jest wnikanie pianki PUR w każdą wolną przestrzeń, przez co tworzy się bariera nie do przejścia dla chłodu i wilgoci. Izolacja termiczna oraz hydroizolacja budynku są bardzo ważnymi kwestiami, o które należy zadbać już na wczesnych etapach budowy.