Gęstość pianki poliuretanowej jako jeden z ważniejszych parametrów ocieplenia

Data publikacji:
Data aktualizacji:
Autor:
Piana poliuretanowa, staje się kluczowym materiałem izolacyjnym dla wielu sektorów współczesnej gospodarki. Na jej korzyść przemawiają przede wszystkim wszechstronne właściwości fizyczne i chemiczne, przy czym jednym z fundamentalnych parametrów piany PUR, który odpowiada za jej skuteczność działania, jest gęstość.

Niemal doskonała dwuskładnikowa izolacja

Piana poliuretanowa, inaczej piana PUR, składa się w zasadzie z dwóch składników w postaci płynnej - izocyjanianu (utwardzacza) oraz poliolu (żywicy). Materiał w tej postaci jest fabrycznie umieszczany w hermetycznych opakowaniach, po czym na potrzeby izolacyjne zostaje przetworzony bezpośrednio na budowie za pomocą specjalistycznego sprzętu. Oba składniki ulegają wówczas dokładnemu zmieszaniu i spienieniu z wykorzystaniem odpowiedniego ciśnienia oraz temperatury. Pod wpływem ciśnienia utwardzacz i żywica łączą się, tworząc pianę poliuretanową otwartokomórkową (miękka i elastyczna) lub zamkniętokomórkową (twarda i sztywna), które stanowią doskonały materiał izolacyjny nanoszony na powierzchnię metodą natryskową.

Reakcja spieniania piany prowadzi do nawet kilkukrotnego wzrostu jej objętości, dzięki czemu materiał jest w stanie dotrzeć praktycznie do każdego miejsca, dokładnie wypełniając wszystkie przestrzenie i tworząc szczelną izolację termiczną przegrody.

Pożądane właściwości materiału końcowego oraz poszczególne rodzaje pian PUR są uzyskiwane w wyniku właściwie dobranego składu ilościowego izocyjanianu i mieszanek żywic.

Gęstość piany poliuretanowej wpływa na jej efektywność

Piana PUR wykorzystywana w budownictwie ma wiele zastosowań, głównie ze względu na ponadprzeciętne parametry termoizolacyjne, w tym gęstość piany poliuretanowej oraz szybki sposób aplikacji. Najczęściej piana jest stosowana jako nowoczesny materiał izolacyjny do ocieplania i uszczelniania dachów, poddaszy, stropów, ścian, podłóg oraz fundamentów domów jedno- i wielorodzinnych, a także budynków użyteczności publicznej, obiektów sportowo-rekreacyjnych czy zakładów przemysłowych. Dzięki nanoszeniu piany metodą natryskową możliwe jest szybkie i wydajne zaizolowanie całego domu, zarówno konstrukcji nowej, jak i kilkunastoletniej, a nawet wiekowej. Na efektywność takiego ocieplenia duży wpływ ma gęstość piany.

Gęstość piany poliuretanowej otwartokomórkowej

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, czym jest gęstość pozorna piany poliuretanowej – oznacza ona stosunek masy próbki do całkowitej objętości materiału wraz z porami. Gęstość pozorną piany oblicza się poprzez podzielenie wartości masy próbki przez jej objętość.

Do termoizolacji budynków wykorzystuje się zarówno pianę otwartokomórkową, jak i zamkniętokomórkową. Zastosowanie konkretnego rodzaju materiału zależy w głównej mierze od izolowanej powierzchni, a w tym również od gęstości piany PUR.

Do ocieplania powierzchni wewnętrznych budynku (np. poddasza, stropy, ściany, a także konstrukcja dachu, deskowanie i membrana) stosuje się pianę otwartokomórkową. Gęstość objętościowa piany poliuretanowej mieści się w przedziale 7-14 kg/m3, dzięki czemu materiał jest paroprzepuszczalny, a zaizolowana nim powierzchnia oddycha, co jest niezwykle ważne w przypadku wewnętrznych warstw dociepleniowych.

Ważną cechą piany otwartokomórkowej jest jej niska waga, dzięki czemu nie obciąża konstrukcji budynku, zapewniając jednocześnie maksymalną ochronę cieplną i eliminując mostki termiczne. Inną istotną zaletą tego materiału jest bardzo dobra izolacyjność akustyczna, skutecznie pochłaniając zewnętrzne hałasy.

Gęstość piany poliuretanowej zamkniętokomórkowej

Termoizolacja zewnętrznej konstrukcji budynku jest z reguły bardziej wymagająca od jej powierzchni wewnętrznych. Dlatego też do skutecznego ocieplenia przykładowo zewnętrznych ścian domu niezbędne jest zastosowanie piany poliuretanowej o większej gęstości, czyli materiału zamkniętokomórkowego. W tym przypadku gęstość pozorna piany poliuretanowej mieści się w przedziale 30-60 kg/m3, dzięki czemu materiał izolacyjny jest sztywniejszy.
Duża gęstość objętościowa piany poliuretanowej pozwala na jej stosowanie nie tylko w przypadku obiektów mieszkalnych, ale również obiektów przemysłowych czy rolniczych, zapewniając optymalne warunki do przechowywania paszy oraz hodowli zwierząt.

Większa gęstość piany zapewnia lepszą izolacyjność termiczną, minimalną przewodność cieplną, a także dobre zabezpieczenie przed wilgocią. Duża wytrzymałość tego materiału wynikająca z jego sztywności sprawia, że piana zamkniętokomórkowa doskonale nadaje się do zastosowań zewnętrznych, w tym przede wszystkim elementów narażonych na oddziaływanie dużej wilgotności. Piana PUR o zamkniętej strukturze komórkowej jest popularnym materiałem izolacyjnym fundamentów, ścian zewnętrznych i dachów.