Czym są mostki termiczne w budynkach? Jak sobie z nimi poradzić?

2022-06-10
czym są mostki termiczne
Jednym z większych problemów, powstających przy termoizolacji domu są mostki termiczne. Choć niosą za sobą mnóstwo negatywnych konsekwencji – łatwo zaradzić ich powstaniu. Czym są mosty termiczne i jak się przed nimi chronić?

Co to jest mostek termiczny i jak go zlokalizować?

Mostek termiczny (in. mostek cieplny), to obszar w przegrodzie zewnętrznej budynku o gorszej izolacyjności termicznej w stosunku do powierzchni sąsiadującej. Ciepło ucieka wówczas z wnętrza na zewnątrz, powodując spadek temperatury i wzrost wydatków na ogrzewanie. W miejscach występowania mostków temperatura jest znacznie obniżona, co przyczynia się m.in. do tworzenia niebezpiecznych dla zdrowia grzybów i pleśni.

Efektywnym sposobem zlokalizowania mostków jest badanie kamerą termowizyjną i wykonanie odpowiednich zdjęć. Termogramy wskazują miejsca o zróżnicowanych temperaturach. Są oznaczone kolorami: miejsca najchłodniejsze – odcieniami niebieskimi, ciepłe – odcieniami czerwieni, aż do miejsc najgorętszych, określonych jako białe. Mostek termiczny oznaczony jest właśnie kolorem białym, jako miejsce o podwyższonej temperaturze zewnętrznej.

Rodzaje mostków termicznych

Są dwa rodzaje mostków – punktowe i liniowe. Mostki punktowe to elementy w postaci przewierceń w ścianie czy w dachu. Najczęściej są to miejsca na rury, śruby lub obszary przeznaczone na instalacje o charakterze punktowym. Nie stanowią dużego zagrożenia, gdyż przez takie mostki termiczne ucieka stosunkowo mało ciepła.

Mostki liniowe są już dużo większym zmartwieniem dla domowników. Przyczyniają się do znaczącej ucieczki ciepła z wnętrza i powstają w wielu miejscach. Najczęściej występują jako:

  • mostki termiczne przy oknach i drzwiach,
  • mostki termiczne na poddaszu i stropie,
  • mostek termiczny w narożniku ścian,
  • mostki termiczne na elewacji, w piwnicy i przy fundamentach.

Ponieważ stanowią duże zagrożenie dla mieszkańców i konstrukcji, należy zadbać o ich jak najszybszą eliminację.

Dlaczego mostki cieplne są niepożądane?

Mostek termiczne, nie bez przyczyny, nazywany jest często "miejscem newralgicznym". Dzieje się tak, ponieważ naraża on budynek na spore straty ciepła, czego konsekwencją są nie tylko wyższe koszty ogrzewania, lecz również negatywne oddziaływanie na konstrukcję całego budynku oraz pojawienie się braku ciągłości izolacji termicznej obiektu.

Mostek ściany zewnętrznej budynku to miejsce, w którym nie ma ciągłości izolacji termicznej. Wpływa to bezpośrednio na pogorszenie współczynnika przewodzenia ciepła, co oznacza, że ciepło w tym miejscu ucieka najszybciej. Mostek termiczny nie jest widoczny gołym okiem, jednak jego obecność jest odczuwalna poprzez zbyt niską temperaturę w pomieszczeniach. Powstawanie mostków, obok straty ciepła, niesie ze sobą także duże ryzyko pojawienia się wilgoci, a w konsekwencji również pleśni i grzybów. Jest to sytuacja niezwykle niebezpieczna zwłaszcza dla alergików oraz dzieci.

Straty ciepła powstają zazwyczaj w miejscach, w których doszło do całkowitego lub częściowego przebicia izolacji cieplnej budynku przez materiał o odmiennym współczynniku przewodzenia ciepła lub w miejscu, w którym doszło do zmiany grubości warstwy izolacji. Newralgicznymi miejscami, przez które ucieka ciepło, mogą być nadproże, wieniec dachowy lub inny element konstrukcyjny, który stracił swoją izolacyjność.

Nieprawidłowo docieplone miejsca przepuszczają wilgoć i niszczą pozostałą część izolacji, co sprawia, że traci ona swoje właściwości. To z kolei przyczynia się do zwiększenia ucieczki ciepła. Najbardziej narażonym na wilgoć elementem domu są fundamenty. Rozwój grzyba w tej okolicy negatywnie wpływa nie tylko na klimat wewnątrz, ale i stabilność konstrukcji domu.

Jak usunąć mostki termiczne?

Mostek cieplny to duże zagrożenie dla użytkowników budynku. Jeśli decydujesz się na ocieplenie domu, wybierz odpowiedni materiał termoizolujący.

Problem mostków można rozwiązać na kilka sposobów. W sytuacji, gdy w danym miejscu ściany (muru) wdrożono rozwiązania materiałowe o zdecydowanie gorszych parametrach izolacyjnych niż w pozostałej części tej przegrody (np. żelbetowe nadproże, słupy, wieńce), jednym z najlepszych materiałów izolacyjnych będzie styropian o podobnej lub tej samej grubości, jaką zastosowano w innych miejscach konstrukcji budynku, ale o lepszej wartości współczynnika izolacyjności cieplnej ciepła λ [W/mK]. Skuteczna eliminacja mostków termicznych powinna opierać się na przyjęciu odpowiednich poprawek przy obliczaniu grubości materiału termoizolacyjnego z uwagi na istnienie tego rodzaju słabszych izolacyjnie miejsc.

Mostki termiczne spowodowane nieszczelnością izolacji

Inny sposób postępowania należy wdrożyć w sytuacji, gdy przyczyną występowania mostków są nieszczelności w warstwie termoizolacji. Najczęściej w tego typu miejsca w przegrodach zewnętrznych stosowana jest pianka poliuretanowa. Efekt tak wykonanego uszczelnienia jest wówczas optymalny.  Piana poliuretanowa, dzięki swojej dużej elastyczności, szczelnie wypełnia nawet najdrobniejsze szczeliny i trudno dostępne miejsca.

Gdzie może pojawić się mostek termiczny? Balkon z płytą stropową i okolice okien to miejsca szczególnie narażone na utratę ciepła. Równie ważne jest odpowiednie zabezpieczenie ścian, fundamentów i dachu. Piana poliuretanowa, np. Purios H, doskonale zabezpieczy każdy element i pomieszczenie. To najlepsza z dostępnych na rynku budowlanym metod termoizolacji.