Czy pianka PUR jest bezpieczna dla zdrowia?

Data publikacji:
Data aktualizacji:
Toksyczność pianki PUR
Uniwersalność pianki poliuretanowej pozwala na jej wykorzystanie w każdym domu. Możliwości zastosowania natrysku piany PUR zdobywają kolejnych zwolenników. Niestety, w dalszym ciągu panuje błędne przekonanie o szkodliwości piany PUR i jej negatywny wpływ, m.in. na układ oddechowy. Czy piana poliuretanowa jest w pełni bezpieczna?

Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas aplikacji piany PUR?

Natrysk piany poliuretanowej musi być wykonywany przez wykwalifikowaną kadrę pracowników, którzy przestrzegają wszelkich środków bezpieczeństwa. Największe ryzyko dla zdrowia zauważalne jest podczas mieszania się składników, z których zbudowana jest pianka poliuretanowa. Szkodliwość komponentów w płynnej postaci wynika z dużego stężenia substancji chemicznych, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie pracowników podczas aplikacji piany. Toksyczność pianki PUR stanowi wówczas zagrożenie, które pracownik minimalizuje, stosując się do ściśle określonych zasad bezpieczeństwa.

Aby zachować pełne bezpieczeństwo pracy, podczas aplikacji pianki metodą natrysku pracownicy stosują się do restrykcyjnych zasad BHP, co pozwala uniknąć zatrucia, poparzenia, uszkodzenia narządu wzroku. Wyposażeni są w gogle lub okulary zabezpieczające oczy, ubrania robocze, maski ochronne, rękawice i ochraniacze słuchu. Specjalista posiada odpowiednią wiedzę na temat obsługi i serwisowania sprzętu do termoizolacji. Wie także jak zabezpieczyć przestrzeń wokół przed pokryciem pianą.

Wpływ piany PUR na powietrze wewnątrz budynku

Wybór materiału termoizolacyjnego nie ogranicza się jedynie do skuteczności ocieplania. Równie ważna jest jego możliwie najniższa szkodliwość dla ludzi i zwierząt oraz pozytywny wpływ na powietrze wewnątrz budynku. Jaki wpływ na powietrze ma poliuretan? Szkodliwość tego termoizolatora określana jest jako zerowa – to w pełni bezpieczny dla organizmów żywych materiał ociepleniowy. Warto zaznaczyć, że poliuretanem spotykamy się codziennie pod setkami postaci takimi jak poduszki, siedzenia, buty, pokrycia czy nawet zabawki dziecięce.

Toksyczność pianki PUR to mit – nie musisz obawiać się negatywnego wpływu składników, z których jest ona wykonana. Piana poliuretanowa po wyschnięciu jest całkowicie obojętna dla zdrowia. Badania przeprowadzone przez PU Europe nie wskazały obecności substancji szkodliwych i toksycznych.

Piana PUR a rozwój pleśni i grzybów

Czy pianka poliuretanowa jest toksyczna? Absolutnie nie – jest w 100% bezpieczna dla domowników i zwierząt. Nie wydziela zapachów i nie emituje szkodliwych substancji. Jej struktura jest fizjologicznie obojętna. Nie wchodzi w reakcje z parą wodną i wszelkimi środkami chemicznymi. W starciu pianka PUR a wilgoć – zdecydowanie wygrywa piana poliuretanowa, a w szczególności jej zamkniętokomórkowa odmiana, np. Purios H.

Nasiąkliwość piany wynosi zaledwie 2%, ponadto – nie traci ona właściwości ociepleniowych w środowisku wilgotnym. Potwierdza to uniwersalność termoizolatora, którym jest piana PUR. Gnicie drewna pokrytego poliuretanem jest praktycznie niemożliwe. Owa właściwość uniemożliwia powstawanie pleśni i grzybów, tworząc bezpieczne dla zdrowia i życia domowników środowisko. Polecana jest zwłaszcza do domów zamieszkałych przez osoby z obniżoną odpornością, narażone na choroby układu oddechowego.