Badanie termowizyjne budynku - czym jest, po co się je wykonuje i ile to kosztuje?

Data publikacji:
Data aktualizacji:
Badanie termowizyjne budynków
Istotą badania termowizyjnego jest zlokalizowanie wad powstałych w izolacji cieplnej budynku, a więc miejsc, które generują największe straty ciepła. Jednak badanie termowizyjne to nie tylko weryfikacja stanu izolacji obiektu w czasie rzeczywistym, ale również możliwość ustalenia przyczyn strat ciepła w budynku. Poznajmy bliżej, czym jest badanie termowizyjne. W końcu, każdy inwestor i użytkownik obiektu mieszkalnego chce, aby był on ciepły i energooszczędny.

Po co komu badania termowizyjne?

Nawet jeśli budynek wybudowano zgodnie z założeniami projektu, a także z nastawieniem na jego niską energochłonność oraz ekologię, i nawet jeśli wykorzystano ogromne sumy pieniędzy w jak najlepszej jakości materiały, to w ostatecznym rozrachunku może się okazać, że w budynku są mostki termiczne, a więc miejsca, przez które ciepło ucieka z niego na zewnątrz. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest najczęściej brak odpowiedniej szczelności termoizolacji oraz ciągłości przegród zewnętrznych, a także nieprawidłowe osadzenia stolarki okiennej lub drzwiowej. W tej sytuacji nie pomoże ani precyzyjne wyliczenie współczynnika przenikania ciepła dla wybranych materiałów, ani też najlepsza instalacja grzewcza dostępna na rynku.  Co w takiej sytuacji może zrobić inwestor? Teraz najważniejszym zadaniem jest właściwe zdiagnozowanie nieszczelności budynku oraz wszystkich jego termoizolacyjnych słabości. Pomoże nam w tym badanie termowizyjne.

Co zobaczymy na termogramie?

Badania termowizyjne budynków wykonuje się za pomocą specjalistycznej kamery termowizyjnej (termograf), która rejestruje promieniowanie emitowane przez budynek i obrazuje je w postaci cyfrowego zdjęcia. Kamera termografu, wykorzystując promieniowanie podczerwone, zapisze obraz dokumentujący rozkładanie się energii cieplnej w budynku oraz jej miejsca przenikania przez przegrody. Wyniki badania otrzymujemy w formie wydrukowanego lub zapisanego cyfrowo obrazu (termogramu), który przedstawia mapę rozkładu temperatur obiektu. Obraz może być zaprezentowany w postaci monochromatycznej lub kolorowej. Jeżeli ktokolwiek widział podobny obraz np. w telewizji, to będzie wiedział, że kolor czerwony i pomarańczowy oznacza miejsca cieplejsze w budynku, natomiast fioletowy i granatowy te chłodniejsze.

badanie termowizorem

Termogram pozwoli nam sprawdzić m.in.:

  • izolacyjność termiczną fundamentów budynku
  • poprawność wykonania izolacji poddasza
  • ciągłość i izolacyjność termiczną wieńców
  • prawidłowość wykonania montażu oraz izolacyjność termiczną okien, drzwi, bram garażowych, itd.
  • grubość ocieplenia oraz różnice w tym zakresie w poszczególnych miejscach budynku
  • szczelność, ciągłość i poprawność zastosowania materiału izolacyjnego

Zdjęcia termowizyjne mogą dotyczyć zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej powierzchni budynku. Optymalne (pełne) badanie termowizyjne obejmuje całościowy, podwójny zapis wykonany kamerą, jednak uzyskany w ten sposób obraz będzie się różnił. Na zdjęciach wykonanych na zewnątrz obiektu miejsca ucieczki ciepła zostaną oznaczone kolorem czerwonym, pomarańczowym lub żółtym, natomiast zdjęcia termowizyjne wykonane w środku strefy wychładzania wskażą przestrzenie niebieskie, fioletowe i granatowe. Badania termowizyjne można przeprowadzić zarówno przed oddaniem budynku do użytkowania, w czasie jego zamieszkiwania, jak i przed planowaną termomodernizacją. Wykonuje się je wówczas zgodnie z obowiązującą normą europejską PN-EN 13187.

Pełne badanie termowizyjne trwa najczęściej kilka godzin. Optymalne warunki do przeprowadzenia takich czynności to takie, gdy różnica temperatur między wnętrzem domu a otoczeniem wynosi co najmniej 15 stopni Celsjusza. Dobrze również by w trakcie badania, dzień nie był zbyt słoneczny. Badanie można także przeprowadzić nocą.

Ile kosztuje badanie termowizyjne?

Uniwersalna cena za badanie termowizyjne w zasadzie nie istnieje. Koszty są bowiem zależne od regionu, w którym prowadzone będą testy. Na pewno tańsze będzie badanie metodą uproszczoną, co wiąże się z mniejszą ilością dokumentacji i łatwiejszą procedurą pomiarową. Za taką usługę nie zapłacimy więcej niż kilkaset złotych. Pełne badania wraz ze sporządzeniem protokołu do celów sądowniczych, wykonanie zdjęć, opisanie ich oraz dołączenie odpowiednich sprawozdań to już koszt nawet kilku tysięcy złotych (np. w przypadku domu o powierzchni 250 m²).