Co to jest mostek termiczny?

Mostek termiczny to miejsce, w którym na skutek występowania łączeń różnych elementów konstrukcyjnych budynku występuje miejscowo zwiększona utrata ciepła, np. przy żelbetowych belkach nadprożowych w ceglanej ścianie, styku płyty balkonowej i ściany. Przekłada się to na pogorszenie izolacji całego budynku i w konsekwencji wzrost kosztów ogrzewania. Ponadto, mostki tworzą się m.in. w miejscach złego ułożenia termoizolacji (na ścianach, stropach, dachach itp.), bądź przebijania jej metalowymi łącznikami. Doprowadzają do zawilgocenia ścian, a nawet powstania grzybów i pleśni. Aktualne przepisy zaostrzają wymogi dotyczące przenikania ciepła przez ściany, a co za tym idzie również ograniczania wpływu mostków termicznych, co można osiągnąć stosując izolację natryskową. Piany Purios, dzięki swoim właściwościom, zapewniają perfekcyjną izolację: bez spoin, przerw i mostków termicznych.